Nauczanie zdalne i hybrydowe… ale nie we wszystkich szkołach (AKTUALIZACJA)

Data publikacji: 19 października 2020 r.
Poleć znajomemu
Nauczanie zdalne i hybrydowe… ale nie we wszystkich szkołach (AKTUALIZACJA)

W związku z rosnącą liczbą zakażeń COVID-19 resort edukacji zdecydował się na wprowadzenie nauczania zdalnego i hybrydowego. Nie dotyczy to jednak wszystkich szkół. Nowe zasady obowiązują od 19 października.

W strefach żółtych

W powiatach zakwalifikowanych do strefy żółtej zdecydowano się na wprowadzenie nauczania hybrydowego (częściowo zdalnego i stacjonarnego) wyłącznie w szkołach ponadpodstawowych.

Jak będzie wyglądało nauczanie hybrydowe? Otóż wszyscy uczniowie ze szkół ponadpodstawowych przejdą na system hybrydowy „pół na pół” Oznacza to, że co najmniej połowa uczniów z danej szkoły musi mieć zajęcia stacjonarnie w szkole, a reszta (nie więcej niż połowa) zdalnie. W tym celu dyrektor będzie musiał wdrożyć odpowiednie procedury oraz poinformować całą społeczność szkolną o przyjętym systemie kształcenia hybrydowego.

W szczególności konieczne będzie ustalenie harmonogramu prowadzenia zajęć zgodnie z przyjętym podziałem, z uwzględnieniem równomiernego i naprzemiennego realizowania tych zajęć przez każdego ucznia zarówno zdalnie jak i stacjonarnie.

W strefach czerwonych

Z kolei w strefach czerwonych wprowadzone zostało nauczanie w formie wyłącznie zdalnej, ale tak jak w strefach żółtych – jedynie w szkołach ponadpodstawowych.

Dodatkowo praktyki zawodowe w strefie czerwonej realizowane będą stacjonarnie lub w formie projektu edukacyjnego albo wirtualnego przedsiębiorstwa.

Zarówno w strefie żółtej jak i czerwonej przedszkola, szkoły podstawowe i placówki pozostają w systemie stacjonarnym.

Gdzie przewidziano wyjątki

Zawieszenie zajęć nie obejmie szkół ponadpodstawowych w następujących placówkach:

  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
  • młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
  • szkoły specjalne - samodzielne lub funkcjonujące w zespołach.

Co więcej w przypadku uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie miał obowiązek zorganizowania im nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Zajęcia zdalne co do zasady nie będą organizowane również w zakresie zajęć praktycznych, w tym u pracodawców. Dotyczy to także młodocianych pracowników w szkole branżowej I stopnia w przypadku zajęć praktycznych u pracodawców. Szkoła będzie jednak mogła zadecydować o wprowadzeniu kształcenia zdalnego także w tym zakresie, pod warunkiem z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji części zajęć zdalnie. Także praktyki zawodowe będą odbywać się stacjonarnie (w strefie żółtej) – o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.

Nadal stacjonarnie będą funkcjonowały internaty.
Źródło:
Serdecznie zapraszamy po raz pierwszy na Ogólnopolską Konferencją Oświaty i Samorządu Online Edukacja to komunikacja, która odbędzie się w dniach 17-19 listopada 2020 roku .Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów szkół i nauczycieli, pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za oświatę w samorządzie oraz liderów samorządów terytorialnych. Podczas wydarzenia poznacie Państwo nowości technologiczne, które uczynią Waszą pracę efektywniejszą i ułatwią Wam interakcję z uczniem ale przede wszystkim będziemy rozmawiać o przyszłości edukacji i wyzwaniach jakie za sobą niesie oraz przedstawimy najbardziej aktualne informacje na temat zarządzania placówką edukacyjną. To wszystko czeka na uczestników podczas trzech dni konferencji, 3 ścieżek tematycznych i 10 paneli. Celem naszego spotkania będzie doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego, integracja kadry. Tworząc program największą uwagę zwróciliśmy na: aktualności i przydatności praktycznej zajęć, uwzględniliśmy spotykające się w naszej pracy sfery: prawo oświatowe, praktykę kierowania szkołą, sprawy wychowawcze i społeczne, naukę o zarządzaniu. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o konferencji, jej programie i prelegentach>>
17-19 listopada 2020 roku
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel