Nauczyciel Roku 2013 - organizatorzy czekają na zgłoszenia

Data publikacji: 11 września 2013 r.
Poleć znajomemu

Do 13 września 2013 r. można zgłaszać kandydatów na Nauczycieli Roku 2013. Uczestnikiem konkursu może być każdy czynny nauczyciel, bez względu na rodzaj placówki, w jakiej pracuje (z wyjątkiem szkół wyższych) oraz stopnia awansu zawodowego.

Nauczyciel Roku musi mieć nie tylko osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, ale przede wszystkim osobowość. Członkowie jury oceniają konkursowe wnioski pod kątem innowacyjności nauczyciela, jego zaangażowania, umiejętności współpracy ze środowiskiem i otoczeniem szkoły, w której pracuje nauczyciel.

Kandydatów na Nauczycieli Roku 2013 mogą zgłaszać:

 • dyrekcje placówek, w których oni pracują,
 • koledzy z grona pedagogicznego,
 • uczniowie,
 • rodzice,
 • organy prowadzące,
 • kuratoria oświaty,
 • organizacje i instytucje współpracujące z nauczycielem.
Swoją kandydaturę można też zgłosić samemu. Trzeba tylko udokumentować osiągnięcia nauczyciela - sposób i forma udokumentowania jest dowolna.

Wymogi formalne to:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie www.glos.pl/nauczycielroku oraz jest publikowany w Głosie Nauczycielskim,
 • napisanie uzasadnienia kandydatury według wzoru zawartego w formularzu, dołączenie opinii i uwag oraz kilku zdań pochodzących od kandydata,
 • przesłanie zgłoszenia kandydata (wniosku zgłoszeniowego) obejmującego formularz z uzasadnieniem na adres redakcji (Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa z dopiskiem "Nauczyciel Roku 2013") najpóźniej do 13 września 2013 r. Liczy się data stempla pocztowego.
Rokrocznie jury wybiera trzynastkę finalistów. Jedna osoba spośród nich otrzymuje tytuł Nauczyciela Roku, dwie inne - wyróżnienia, a pozostała dziesiątka zostaje nominowana do tytułu Nauczyciel Roku. Tradycyjnie, głównym trofeum dla Nauczyciela Roku jest nagroda Ministra Edukacji Narodowej. Są też nagrody fundowane dla nauczycieli i ich szkół przez wspierające konkurs firmy. Szkoły, w których pracują finaliści konkursu, otrzymują tytuł „Szkół na medal".
Wielki finał konkursu odbędzie się 14 października 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.
Szczegółowe informacje i zasady konkursu zawarte są w regulaminie dostępnym na stronie internetowej www.glos.pl/nauczycielroku.

Źródło:

 • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel