O ZFŚS i nie tylko – zapraszamy na szkolenie „Płace w oświacie od A do Z”

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 14 stycznia 2020 r.
Poleć znajomemu
O ZFŚS i nie tylko – zapraszamy na szkolenie „Płace w oświacie od A do Z”

Administrując zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dość łatwo można popełnić błąd. Wynika to z faktu, że świadczenia ulgowe z ZFŚS mogą być różnicowane wyłącznie za pośrednictwem kryterium socjalnego. Weź udział w szkoleniu „Płace w oświacie od A do Z” i dowiedz się więcej na temat funduszu socjalnego i innych zagadnień płacowych.

Łatwo o błąd

Najczęstszym błędem spotykanym w regulaminach ZFŚS jest ustalenie kryteriów przyznawania świadczeń, które nie są związane z sytuacją socjalną pracowników. Zwykle do regulaminu bezpodstawnie wprowadza się ograniczenia w korzystaniu z funduszu dla osób zatrudnionych także w innej szkole, byłych pracowników – emerytów i rencistów czy pracowników zatrudnionych na zastępstwo, na krótki okres czasu lub na część etatu. Są to kryteria niedozwolone, ponieważ w żaden sposób nie obrazują sytuacji życiowej osób uprawnionych.

Nietrudno sobie bowiem wyobrazić, że w gorszej sytuacji socjalnej będzie nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach na część etatu, który samotnie wychowuje dwoje dzieci niż samotny nauczyciel zatrudniony w jednej szkole na pełen etat. Stąd też pracownik nie może być wykluczony z prawa do świadczeń z funduszu socjalnego w dodatkowym miejscu pracy.

Kryteria przyznawania świadczeń – dozwolone i niedozwolone

Dozwolone kryterium przyznawania świadczeń z ZFŚS

Niedozwolone kryterium przyznawania świadczeń z ZFŚŚ

Przychód na członka gospodarstwa domowego

Staż pracy

Liczba osób na wyłącznym utrzymaniu osoby uprawnionej

Wymiar etatu

Fakt wychowywania niepełnosprawnego dziecka

Fakt korzystania z Funduszu w innej szkole

Orzeczenie o niepełnosprawności;

Podstawa prawna zatrudnienia

Ustalenie, że w przypadku braku oświadczenia (udokumentowania) sytuacji socjalnej, osoba uprawniona zostanie zaszeregowana do grupy osób uprawnionych o najwyższych dochodach tj. o prawie do świadczeń w najniższej wysokości

Wysokość dochodu tylko z danej placówki

Uzależnienie przyznania świadczenia od udokumentowania w sposób określony w regulaminie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej (tj. brak udokumentowania sytuacji socjalnej = brak prawa do danego świadczenia)

Okres pracy w danej placówce

Liczba dzieci w gospodarstwie domowym osoby uprawnionej

Status pracownika / byłego pracownika – emeryta lub rencisty

 

Nieobecność nauczyciela w pracy np. z powodu zwolnienia lekarskiego, urlopu itp

 

Przebywanie w stanie nieczynnym

 

Zawieszenie w obowiązkach służbowych

Więcej na temat ZFŚS, dowiesz się, biorąc udział w szkoleniu „Płace w oświacie od A do Z”. Szkolenie odbędzie się 23 stycznia 2020 r., w Warszawie, godz. 10.00-16.00. Zapisz się już teraz!

Skorzystaj także z innych szkoleń dla kadry kierowniczej oświaty. Kliknij tutaj>>

Program szkolenia „Płace w oświacie od A do Z”
1. Wynagrodzenia nauczycieli
- jak wyliczyć dodatek za wysługę lat,
- dodatek funkcyjny – kiedy przysługuje,
- dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy,
- dodatek motywacyjny – czy ma charakter roszczeniowy,
- problem wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  doraźne zastępstwa
- jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalent urlopowy,
- wynagrodzenie a pensum łączone i pensum uśrednione,
- wynagrodzenie w okresie urlopu zdrowotnego, stanu nieczynnego i zawieszenia w obowiązkach służbowych,
- w jakich terminach zmienia się pensja nauczyciela.

2. Inne świadczenia pieniężne dla nauczycieli
- Trzynastka
- ZFŚS i świadczenie urlopowe
- Nagroda jubileuszowa i inne nagrody
- Odprawy
- Dodatek wiejski i na start
- Nagrody

3. Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych
- ogólnie o składnikach wynagrodzenia,
- dodatek za wieloletnią pracę,
- dodatek specjalny,
- premie a nagrody,
- wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i pracę w nocy.


4. Jak odzyskać nadpłacone wynagrodzenie/świadczenie pieniężne.


5. Rozwiązania stosowane w szkołach nie samorządowych.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel