Ogólnopolska Konferencja Oświaty i Samorządu Online Edukacja to komunikacja

Data publikacji: 13 listopada 2020 r.
Poleć znajomemu
Ogólnopolska Konferencja Oświaty i Samorządu Online Edukacja to komunikacja

Konferencja to prestiżowe wydarzenie wymagające umiejętności, doskonałego zgrania wielu czynników, planowania, realizowania i koordynowania działań. Na początku jest wizja przedsięwzięcia. Dzięki tej wizji powstał plan i realizacja „Ogólnopolskiej Konferencji Oświaty i Samorządu Online – Edukacja to komunikacja”, która odbędzie się w dniach 17-19 listopada 2020 r. „Ogólnopolska Konferencja Oświaty i Samorządu Online” to spotkanie liderów świata oświaty i samorządu, które stanie się ważną areną wymiany myśli o edukacji i zarządzaniu edukacją przez samorządy.

Do kogo skierowana jest konferencja?

Ogólnopolska Konferencja Oświaty i Samorządu Online to nowa jakość w obszarze spotkań specjalistów z przedstawicielami zarządzającymi jednostkami oświatowymi. Jest odpowiedzią na potrzeby Dyrektorów szkół i pozostałych członków kadry kierowniczej oświaty w zakresie podnoszenia jakości kształcenia oraz zarządzania placówką oświatową. Konferencja daje możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami a także dzielenia się wiedzą, opiniami czy pomysłami dotyczącymi zarówno wprowadzania innowacji jak i zarządzania szkołą.

Dlaczego warto wziąć udział w Konferencji?

  • 10 000 Uczestników ze świata oświaty

  • Kluczowe tematy

  • Wysokiej jakości wykłady, dostosowane do oczekiwań uczestników

  • Merytoryka na najwyższym poziomie

  • Wymiana doświadczeń

  • Przykłady zrealizowanych projektów

  • Najlepsi eksperci

  • 3 dni spotkań

  • 12 paneli i debat

  • 40 znakomitych ekspertów

Program Ogólnopolskiej Konferencji Oświaty i Samorządu Online 17-19.11.2020

DZIEŃ I 17.11.2020

 

EDUKACJA TO KOMUNIKACJA

   

10:10-11:10

Edukacja to komunikacja

 

Aspekty komunikowania się w edukacji szkolnej

 

Komunikacja na linii uczeń - nauczyciel

 

Komunikacja na linii nauczyciel - dyrektor szkoły

 

Komunikacja na linii dyrektor szkoły a samorząd

 

Nie ma lepszego sposobu na naukę komunikacji niż współpraca.

 

Brak zaufania leży u podstaw zakłóconej komunikacji.

 

W komunikacji potrzebna jest wzajemność, realizowana poprzez uwzględnianie potrzeb i możliwości odbiorcy.

11:25-12:25

NAWIGACJA DYREKTORA NA NOWY ROK SZKOLNY

 

Podstawy prawne funkcjonowania jednostek oświatowych

 

Zadania związane z podsumowaniem mijającego oraz planowaniem nowego roku szkolnego

 

Zadania dyrektora związane z wykonywaniem jednoosobowej funkcji zarządczej

12:40-13:40

MENADŻER OŚWIATY” – MODNE HASŁO CZY PILNA POTRZEBA NASZYCH CZASÓW?

 

Zarządzenie zasobami ludzkimi

 

Umiejętności zarządzania zmianą

 

Delegowanie obowiązków, tworzenie zespołów, spotkania i rozmowy z pracownikami oraz tworzenie dobrych warunków pracy

14.45-15.45

W jak współpraca - o relacjach między placówką oświatową a samorządem lokalnym, kuratorem oświaty, poradnią p-p, poradnią poz oraz lokalną społecznością.

 

Zadania samorządu terytorialnego wobec szkół i placówek oświatowych

 

Wymagania państwa wobec szkół i placówek

 

Organizacja i zakres współpracy

   

DZIEŃ II 18.11.2020

TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI W EDUKACJI

10.00-11.00

Szkoła w rzeczywistości 3.0

 

Konstruowanie i wdrażanie nowych treści edukacyjnych: scenariuszy zajęć, aplikacji opartych o nowoczesne technologie

 

Prosty sposób na zindywidualizowane podejście do ucznia

 

Nowoczesne metody i techniki pracy z dziećmi i młodzieżą

 

Fundamentem nowoczesnej edukacji jest kształcenie umiejętności proinnowacyjnych, interdyscyplinarne projekty dla dzieci są doskonałym narzędziem, które mogą w tym pomóc.

 

Kluczem do nowoczesnej edukacji są nauczyciele, dlatego bez wspierania nauczycieli i zmiany ich sposobu myślenia, nowoczesne technologie są niewiele znaczącym gadżetem.

 

Wykorzystanie modelu edukacji STEAM na regularnych lekcjach jest szansą na przedefiniowanie roli nauczyciela, uczniów i technologii w procesie kształcenia.

11.15-12.15

Zastosowanie technologii cyfrowych w uczeniu się

 

Cyfrowi tubylcy i cyfrowi imigranci

 

Czy warto łączyć szkoły i świat cyfrowy?

 

Wykorzystanie dostępnych narzędzi

13.45-14.45

Szkoła otwarta na zmiany

 

Zmiany potrzebne szkole w czasach corona wirusa

 

Zmiany w edukacji na miarę potrzeb rozwojowych naszych dzieci i ich rodzin oraz wyzwań cywilizacyjnych XXI

 

Technologie informacyjno-komunikacyjne

   

DZIEŃ III 19.11.2020

ZARZĄZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

10.00-11.00

Bezpieczne dane ucznia

 

Udostępnianie danych osobowych w przypadku rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych

 

Zabezpieczenie danych przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych

 

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

12.30-13.30

Szkoła a samorząd - jak współpracować z organem prowadzącym

 

Finanse – jeden z głównych wyznaczników charakteru relacji między kierownikiem jednostki budżetowej, jaką jest szkoła, a władzami samorządowymi

 

Nadzór nad działalnością szkoły

 

Udział dyrektorów szkół w procesie podejmowania decyzji dotyczących polityki oświatowej samorządu

13.45-14.45

Dotacja oświatowa pod lupą RIO i samorządów

 

Regionalne Izby Obrachunkowe podsumowały dochody i wydatki samorządów

 

Zmiany w zakresie dotowania niepublicznych jednostek systemu oświaty z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

13:30-14:30

Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole wyzwaniem dla społeczności przyjmującej.

 

Jak pracować z uczniem posługującym się tylko językiem obcym?

 

Jakie wyzwania stoją przed szkołą, do której zgłosi się uczeń z doświadczeniem migracji?

 

Gdzie (szukać) znaleźć pomoc?

 

Co zmienić i co ulepszyć, aby dać szansę na dobrą edukację/integrację?

Nasi eksperci

Agata Łuczyńska

Ekspertka edukacyjna, socjolożka. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Szkoła z Klasą. Od ponad 10 lat wprowadza do szkół nowe trendy edukacyjne i innowacyjne programy (m.in. Szkoła z Klasą 2.0, Eduspaces21, WF z Klasą, Koduj z Klasą, Wartość dodana). Interesuje ją wpływ przestrzeni na uczenie się i nauczanie i wykorzystanie nowych mediów w edukacji. Promuje model otwartej szkoły, która uczy odpowiedzialności, współpracy, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Wielokrotnie odznaczana za swoją działalność na rzecz innowacyjnej edukacji (Digital Shaper 2018 w kategorii edukacja, w 2014 roku wpisana na listę New Europe 100

Anna Kościelak

Pasjonatka edukacji, od 19 lat zaangażowana w tworzenie projektów edukacyjnych. Dyrektor programu Ogarnij Inżynierię w Fundacji Katalyst Engineering. Współorganizatorka Edu-Akcji, programu edukacyjnego ruchu społecznego Obywatele Nauki, działała w radzie Koalicji Otwartej Edukacji. Współzałożycielka i dyrektor zarządzający Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej (2000-2012). Interesuje się neuropsychologią, wpływem nowych technologii na edukację i kulturą Azji Południowo -Wschodniej.

Bartłomiej Przybyciel

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji UM Gdyni. Absolwent politologii. Kierował wdrożeniem Karty Mieszkańca w Gdyni. Aktywnie działa na rzecz innowacji cyfrowych w gdyńskich placówkach oświatowych, takich jak m.in. kompleksowa obsługa obecności dzieci w przedszkolach w Koncie Mieszkańca czy rezerwacja online szkolnych obiektów sportowych. Członek Gdyni Cyfrowej, międzywydziałowego zespołu pracującego nad rozwojem e-usług w mieście.

Dorota Bąbiak-Kowalska

Radca prawny, koordynator komisji w Unii Metropolii Polskich, redaktor naczelny miesięcznika Pracownik Samorządowy.

Elżbieta Rabenda

Ekspert d/s oświaty, na liście ekspertów MEN, wykładowca, trener, edukator z ponad dwudziestoletnim stażem w szkolnictwie, właściciel firmy Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu "OTUS".

Andrzej Suchenek

ekspert w dziedzinie edukacji, wieloletni samorządowiec, nauczyciel, działacz społeczny. Absolwent pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista ds. jakości zarządzania oświatą w Biurze Edukacji Urzędu M. St. Warszawy. W latach 1999-2020 Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie (LiceumOgólnokształcącego im. M. Sadzewiczowej i Technikum). Od 1998 r. zasiadał w Radzie Miejskiej Łochowa, przez dwie kadencje był jej Przewodniczącym. Certyfikowany ekspert ds. Rozwoju Oświaty Samorządów Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Programu „Równać szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.Organizator corocznych wymian młodzieży z Polski i Ukrainy.Członek Lokalnej Grupy Działania oraz innych organizacji pozarządowych. Aktywny uczestnik konferencji oświatowych i samorządowych.

   

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel