Ogólnopolska Sieć Edukacyjna od września 2018, czyli szybki internet dla szkół

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 14 października 2016 r.
Poleć znajomemu
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna od września 2018, czyli szybki internet dla szkół

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) zakłada stworzenie sieci dostępu do internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce. Ma również za zadanie dostarczyć szkołom treści edukacyjne. Co jeszcze zmieni w szkołach OSE?

Cel: wszystkie szkoły z dostępem do internetu o prędkości co najmniej 100 Mb/s

OSE będzie siecią wirtualną opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej, która ma za zadanie dostarczyć szkołom:

  • dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa oraz
  • treści edukacyjne i wsparcie w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

Pozwoli szkołom na łączenie się na wspólnych lekcjach. A w ramach projektu dostępne mają być także treści edukacyjne, m.in. e-podręczniki, czy materiały dotyczące programowania.

Co zyska szkoła dzięki OSE

Wdrożenie OSE pozwoli na:

  • zmianę w sposobie kształcenia uczniów poprzez przejście z edukacji analogowej (książki) na edukację cyfrową (korzystanie z treści udostępnionych w internecie),
  • wprowadzenie nowych form kształcenia oraz nowych programów nauczania kompetencji i umiejętności cyfrowych (np. powszechna nauka programowania),
  • wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów, dla których dostęp do nowoczesnych źródeł i strumieni wiedzy jest krytycznym elementem podnoszenia ich potencjału,
  • transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Podstawy działania i wdrażania OSE zostaną określone w ustawie.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel