Ostatni dzwonek na wzięcie udziału w "Cyfrowej szkole"

Data publikacji: 18 kwietnia 2012 r.
Poleć znajomemu

18 kwietnia 2012 r. upływa termin na złożenie do organu prowadzącego wniosku o dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Cyfrowa szkoła”.

Wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. Wniosek ten powinien zawierać:

 1. nazwę szkoły, adres, numer telefonu i adres e-mail;
 2. informację, czy szkoła jest szkołą położoną na obszarze wiejskim, w mieście liczącym do 5000 mieszkańców lub mieście liczącym powyżej 5000 mieszkańców;
 3. liczbę uczniów w klasach I-VI według danych SIO na dzień 30 września 2011 r.;
 4. przewidywaną liczbę uczniów w klasach IV-VI w roku szkolnym 2012/2013;
 5. przewidywaną liczbę nauczycieli klas IV-VI w roku, szkolnym 2012/2013, w tym liczbę nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem TIK, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 6;
 6. informację o aktualnym stanie wyposażenia szkoły w sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia wykorzystywane do celów dydaktycznych, w podziale na pomoce dydaktyczne, uwzględnione zgodnie z § 6 ust. 2 do uzyskania funkcjonalności w zakresie stosowania TIK w prowadzeniu zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, oraz pozostały sprzęt i urządzenia;
 7. informację o korzystaniu przez szkołę z narzędzi informatycznych do celów edukacyjnych oraz zarządzania szkołą, w szczególności z elektronicznych platform edukacyjnych wykorzystywanych do celów dydaktycznych, e-podręczników lub innych elektronicznych zasobów edukacyjnych oraz z dziennika elektronicznego, lub o planach wprowadzenia takich rozwiązań;
 8. informację o planowanych sposobach korzystania z zakupionych w ramach wsparcia finansowego i wkładu własnego pomocy dydaktycznych w celu zmiany sposobu nauczania-uczenia się;
 9. informację o wyborze wariantu I albo wariantu II;
 10. informację o wyborze drugiego wariantu albo odstąpieniu od udziału w programie - jeżeli szkoła nie zostanie zakwalifikowana do objęcia wsparciem finansowym w ramach pierwszego wybranego wariantu;
 11. kalkulację kosztów zakupu pomocy dydaktycznych w ramach wsparcia finansowego oraz środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2;
 12. wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych.
Do 30 kwietnia 2012 r. organ prowadzący występuje do wojewody o udzielenie dofinansowania. Do 14 maja 2012 r. wojewoda przekaże ministrowi edukacji narodowej o łącznej wysokości przyznanego wsparcia finansowego.
Więcej informacji na temat programu znajdziesz w aktualnościach Portalu Oświatowego w artykule „Rusza „Cyfrowa szkoła”!”.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (Dz.U. poz. 411) - §10, §11, §15.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel