Perspektywa uczenia się przez całe życie - strategiczny dokument przyjęty przez Rząd

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 12 września 2013 r.
Poleć znajomemu

10 września 2013 r. Rząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu strategicznego „Perspektywa uczenia się przez całe życie”, przedłożoną przez ministra edukacji narodowej. Dokument ten jest niezwykle istotny dla rozwoju edukacji w Polsce i służy zapewnieniu wszystkim uczącym się możliwości podnoszenia kwalifikacji.

Dokument „Perspektywa uczenia się przez całe życie” wytycza kierunki polityki, która obejmuje działania na rzecz:

  • uczenia się w różnych kontekstach (formalnym, pozaformalnym i nieformalnym),
  • uczenia się na wszystkich etapach życia, począwszy od najmłodszych lat do późnej starości,
  • identyfikacji, oceny i potwierdzania efektów uczenia się.
Celem polityki jest zapewnienie wszystkim uczącym się możliwości podnoszenia kompetencji oraz zdobywania i potwierdzania kwalifikacji zgodnie z ich potrzebami oraz wymaganiami rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. Chodzi też o przepływ osób między sektorami gospodarki i państwami Unii Europejskiej oraz przyczynienie się do promowania aktywności obywatelskiej i społecznej.

Uczenie się przez całe życie jest promowane w państwach Unii Europejskiej. Przyjęcie tego dokumentu wynika również z przygotowań Polski do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Jednym z warunków wstępnych zapewnienia ze strony UE pomocy w zakresie edukacji jest istnienie kompleksowych i spójnych ram polityki na rzecz uczenia się przez całe życie.

Strategicznym celem Programu jest: Dzieci i młodzież dobrze przygotowane do uczenia się przez całe życie oraz osoby dorosłe poszerzające i uzupełniające swoje kompetencje i kwalifikacje odpowiednio do stojących przed nimi wyzwań w życiu zawodowym, społecznym i osobistym.

Źródło:

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel