Perspektywa uczenia się przez całe życie - strategiczny dokument przyjęty przez Rząd

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 12 września 2013 r.
Poleć znajomemu

10 września 2013 r. Rząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu strategicznego „Perspektywa uczenia się przez całe życie”, przedłożoną przez ministra edukacji narodowej. Dokument ten jest niezwykle istotny dla rozwoju edukacji w Polsce i służy zapewnieniu wszystkim uczącym się możliwości podnoszenia kwalifikacji.

Dokument „Perspektywa uczenia się przez całe życie” wytycza kierunki polityki, która obejmuje działania na rzecz:

  • uczenia się w różnych kontekstach (formalnym, pozaformalnym i nieformalnym),
  • uczenia się na wszystkich etapach życia, począwszy od najmłodszych lat do późnej starości,
  • identyfikacji, oceny i potwierdzania efektów uczenia się.
Celem polityki jest zapewnienie wszystkim uczącym się możliwości podnoszenia kompetencji oraz zdobywania i potwierdzania kwalifikacji zgodnie z ich potrzebami oraz wymaganiami rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. Chodzi też o przepływ osób między sektorami gospodarki i państwami Unii Europejskiej oraz przyczynienie się do promowania aktywności obywatelskiej i społecznej.

Uczenie się przez całe życie jest promowane w państwach Unii Europejskiej. Przyjęcie tego dokumentu wynika również z przygotowań Polski do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Jednym z warunków wstępnych zapewnienia ze strony UE pomocy w zakresie edukacji jest istnienie kompleksowych i spójnych ram polityki na rzecz uczenia się przez całe życie.

Strategicznym celem Programu jest: Dzieci i młodzież dobrze przygotowane do uczenia się przez całe życie oraz osoby dorosłe poszerzające i uzupełniające swoje kompetencje i kwalifikacje odpowiednio do stojących przed nimi wyzwań w życiu zawodowym, społecznym i osobistym.

Źródło:

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel