Plan konferencji online 20–24 lutego 2017

Data publikacji: 24 stycznia 2017 r.
Poleć znajomemu
Plan konferencji online 20–24 lutego 2017

Zapoznaj się z planem konferencji online „Zmiany prawne od 1 stycznia 2017. Placówki oświatowe w obliczu Reformy Oświaty”.

O konferencjach Portalu Oświatowego przeczytaj tutaj>>>

20 lutego: Zadania dyrektora w zmieniającej się szkole – dla szkół przekształcanych, wygaszanych lub likwidowanych

Najważniejsze wydarzenie!
Godz. 10 – warsztat na żywo z p. Leszkiem Zaleśnym pt. „Zadania dyrektora w zmieniającej się szkole – dla szkół przekształcanych, wygaszanych lub likwidowanych”

Eksperci wyjaśnią takie tematy, jak:

 • Harmonogram zmian związanych z reformą, czyli najważniejsze zadania dyrektora szkoły.

 • Najważniejsze terminy wprowadzania zmian.

 • Kiedy trzeba będzie wdrażać przepisy wykonawcze.

 • Jakie zadania ma dyrektor jeszcze w roku szkolnym 2016/2017.

 • Zadania na rok szkolny 2017/2018 – z podziałem na przekształcane szkoły, likwidowane i wygaszane.

 • Jakie dokumenty będą wymagały modyfikacji (weryfikacji), a jakie trzeba opracować na nowo.

 • Nowości w oświacie, czyli jakie nowe obowiązki czekają dyrektorów szkół.

 • Jakie zadania będą spoczywały na dyrektorze placówki oświatowej, a jakie na organie prowadzącym.

21 lutego: Zmiany w Karcie Nauczyciela

Najważniejsze wydarzenia!
Godz. 11 – warsztat na żywo z Michałem Kowalskim pt. „Zmiany w Karcie Nauczyciela w związku z reformą oświaty”
Godz. 9.00–11.00 – dyżur telefoniczny p. Leszka Zaleśnego, tematyka: zarządzanie placówką oświatową

Dodatkowo: przez cały dzień na stronie Portalu Oświatowego będą dostępne wideoszkolenia: „Czas pracy nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017” oraz „Urlop dla poratowania zdrowia” (nagrania będą dostępne przez cały dzień na stronie Portalu Oświatowego).

Eksperci omówią m.in.:

 • Przepisy przejściowe na czas reformy.

 • Co dalej z kadencją dyrektorów i wicedyrektorów przekształcanych szkół.

 • Kiedy kadencję dyrektora gimnazjum można przedłużyć.

 • Czy dyrektor gimnazjum może objąć funkcję wicedyrektora albo dyrektora szkoły podstawowej w przypadku przekształcania placówek.

 • Kontynuacja stosunków pracy pozostałych pracowników szkół, w tym niepedagogicznych.

 • Czy można ochronić „swoich” nauczycieli.

 • Losy nauczycieli przeniesionych z gimnazjów, ale bez kwalifikacji.

22 lutego: Wdrażanie nowej podstawy programowej

Najważniejsze wydarzenie! 
Godz. 10–13 – czat online z ekspertem o tematyce kadrowo-płacowej*
*Z wyłączeniem pytań o sposób obliczenia danego świadczenia, ponieważ pytania te wymagają głębszej analizy, przez co odpowiedź na czacie nie jest możliwa.

Eksperci poruszą takie tematy, jak:

 • Kogo obejmuje nowa podstawa od 2017 roku.

 • Jakie są zadania związane z wdrażaniem nowej podstawy?

 • Tworzenie nowych ramowych planów nauczania, wybór podręczników.

 • Zasady monitorowania realizacji nowej podstawy programowej.

 • Propozycje działań naprawczych w przypadku zaistnienia ryzyka niezrealizowania podstawy programowej.

23 lutego: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w obliczu zmian – największe wyzwania

Najważniejsze wydarzenie!
O
d godz. 10 – wideoszkolenie z p. Marzenną Czarnocką pt. „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – największe wyzwania, najczęstsze błędy” (nagranie będzie dostępne przez cały dzień na stronie Portalu Oświatowego). Wideo szkolenie znajdziesz pod tym linkiem >>
 

Eksperci wyjaśnią takie tematy, jak:

 • W jakim zakresie reforma wpłynie na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

 • Problemy, które mogą się pojawić u uczniów, związane ze zmianą szkoły i przekształcaniem placówek oświatowych.

 • Jakie wsparcie w edukacji włączającej powinno być zapewnione dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Jak efektywnie organizować współpracę w zakresie zapewnienia wsparcia dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Jak skutecznie nadzorować, monitorować i finansować organizację i efekty kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami.

24 lutego: Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018. Losy przedszkoli w zespołach szkolno-przedszkolnych i wpływ reformy na oddziały przedszkolne

Najważniejsze wydarzenia!
Od godz. 10 – wideoszkolenie z p. Leszkiem Zaleśnym pt. „Nowe zasady rekrutacji do przedszkoli” (nagranie będzie dostępne przez cały dzień na stronie Portalu Oświatowego). Szkolenie obejrzysz pod linkiem>>
Godz. 10–13 – czat on-line z ekspertem o tematyce kadrowo-płacowej* – prowadzenie Michał Kowalski
*Z wyłączeniem pytań o sposób obliczenia danego świadczenia, ponieważ pytania te wymagają głębszej analizy, przez co odpowiedź na czacie nie jest możliwa.
Godz. 12.00–14.00 – dyżur telefoniczny p. Dariusza Dwojewskiego, tematyka kadrowa i płacowa

Dodatkowo: przez cały dzień na stronie Portalu Oświatowego będą dostępne wideoszkolenie z dr Renatą Stoczkowską „Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu na rok 2016/2017”

Eksperci wyjaśnią takie tematy, jak:

 • Jak reforma zmieni zasady i terminy rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018?

 • Co stanie się z przedszkolami w zespołach szkół, w których wygaszane będą gimnazja?

 • Czy przekształcenie sześcioletnich szkół podstawowych oznacza konieczność likwidacji oddziałów przedszkolnych?

 • Czy nauczyciele stracą pracę?

 • Jakie decyzje kadrowe trzeba podjąć w związku z likwidacją oddziałów przedszkolnych w przekształcanych szkołach?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel