Rodzeństwo może korzystać z ulg w opłacie za przedszkole

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 18 grudnia 2012 r.
Poleć znajomemu

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że rady gminy mogą podejmować uchwały, w których zostaną zagwarantowane ulgi w opłatach za przedszkole dla drugiego lub kolejnych dzieci z jednej rodziny.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że rady gminy mogą podejmować uchwały, w których zostaną zagwarantowane ulgi w opłatach za przedszkole dla drugiego lub kolejnych dzieci z jednej rodziny.

Niejednolite orzecznictwo w sprawie opłat za przedszkola

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z wnioskiem do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie czy uchwała rady gminy w przedmiocie opłat za korzystanie z przedszkoli publicznych przewidująca ulgi w opłatach za pobyt w przedszkolu publicznym dla drugiego oraz kolejnych dzieci z jednej rodziny jest zgodna z prawem.  Zagadnienie to było podejmowane przez wojewódzkie sądy administracyjne, które w zbliżonych stanach faktycznych wydawały różne orzeczenia w sprawie. (Więcej na ten temat w artykule: „Zniżka za pobyt rodzeństwa w przedszkolu - czy jest zgodna z prawem?”.)

NSA podzielił pogląd Rzecznika

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich ulgi w opłatach za przedszkole publiczne dla drugiego i kolejnych dzieci z jednej rodziny nie stanowią naruszenia konstytucyjnej gwarancji równości i nie stanowią naruszenia zasady ekwiwalentności świadczeń. Konstytucyjna zasada równości nie ma charakteru bezwzględnego, zatem nie każde odmienne ukształtowanie sytuacji prawnej obywateli może być zatem uznane za jej naruszenie.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że ulgi w opłatach za przedszkole dla rodzeństwa są zgodne z prawem.

Źródło informacji

  • Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel