RPD: Nierówne traktowanie uczniów w transporcie publicznym

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 17 kwietnia 2015 r.
Poleć znajomemu
RPD: Nierówne traktowanie uczniów w transporcie publicznym

Prawo do ulgowych przejazdów komunikacją publiczną powinno przysługiwać wszystkim uczniom będącym obywatelami polskimi, a nie tylko tym, którzy pobierają naukę w Polsce. Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej w sprawie nowelizacji przepisów.

Polscy uczniowie zza granicy bez prawa do ulgowych przejazdów

Prawo uczniów do ulgowych przejazdów komunikacją publiczną musi być udokumentowane legitymacją szkolną (§9 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 października 2002 r. ).  Legitymację szkolną w języku polskim otrzymują jednak jedynie dzieci uczące się w polskich szkołach (§3  rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.). W konsekwencji ulgi na przejazdy nie przysługują uczniom, będącym obywatelami polskimi,  którzy uczą się za granicą lub uczęszczają do szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych obcego państwa w Polsce. Uczniowie ci posiadają legitymacje szkolne, jednakże wystawione w języku obcym, co pozbawia ich prawa do ulgowych przejazdów. W ten sposób polscy uczniowie są nierówno traktowani wobec prawa, dlatego Rzecznik Praw Dziecka apeluje o zmianę przepisów, która zapewni jednakowe uprawnienia do ulg wszystkim małoletnim

Na problem dyskryminacji w ulgach na przejazdy już nie raz zwracał uwagę zarówno Rzecznik Praw Dziecka, jak i Rzecznik Praw Obywatelskich. Pisaliśmy o tym m.in. w artykułach:  

Źródło:

  • Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 2015 r., ZSS.422.15.2015.MW (www.brpd.gov.pl)

 

Opracowanie: Anna Trochimiuk

   

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel