RPD: Osoby krzywdzące dzieci przestają być bezkarne

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 23 kwietnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Odnotowuje się kolejne efekty podjętych działań przez Rzecznika Praw Dziecka, skierowanych na zapobieganie przestępstwom bicia dzieci oraz ponoszenie odpowiedzialności przez osoby stosujące przemoc względem małoletnich.

Odnotowuje się kolejne efekty podjętych działań przez Rzecznika Praw Dziecka, skierowanych na zapobieganie przestępstwom bicia dzieci oraz ponoszenie odpowiedzialności przez osoby stosujące przemoc względem małoletnich.

Postępowania karne przeciwko dyrektorom szkół

Rzecznik Praw Dziecka, w ubiegłym roku, w wystąpieniu do Prokuratora Generalnego zwrócił uwagę na problem naruszania nietykalności cielesnej uczniów przez nauczycieli oraz praktykę umarzania tych postępowań z uwagi na brak interesu społecznego do ścigania tego typu przestępstw. Prokurator Generalny podzielił stanowisko Rzecznika, że każda krzywda wyrządzona dziecku jest problemem społecznym i zwrócił się do podległych prokuratorów o wnikliwą analizę każdego przypadku i dokonywanie właściwej oceny, co do interesu społecznego w objęciu ściganiem przestępstw prywatnoskargowych. Zlecił również zwierzchnią kontrolę i działania nadzorczo - służbowe w stosunku do postępowań o naruszenie nietykalności małoletnich w szkołach i przedszkolach.

Prokurator Rejonowy w O. postawił Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w W. zarzut, że będąc funkcjonariuszem publicznym, pełniąc funkcje dyrektora szkoły, przekroczył swoje uprawnienia, w ten sposób, że wykraczając poza zakres statutowo powierzonych zadań nadzoru pedagogicznego oraz opieki nad uczniami, w związku z prowadzonymi zajęciami szkolnymi, m.in. wielokrotnie uderzał otwartą dłonią a także pięścią, książką i dziennikiem w twarz małoletnich, czym działał na szkodę ich interesu, tj. o czyn z art. 231§ 1 kk z zb. z art. 217 § 1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk. Wobec podejrzanego zastosowano również środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego oraz zawieszenia w czynnościach służbowych - pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły i zawieszenia w wykonywaniu zawodu nauczyciela.
Postępowania dyscyplinarne wobec nauczycieli nadal nieskuteczne

Rzecznik Praw Dziecka ma jednak nadal wiele zastrzeżeń do funkcjonowania Komisji Dyscyplinarnych dla Nauczycieli, które prowadząc postepowania wobec nauczycieli, w związku z naruszeniem praw i dobra dziecka, podejmują decyzje o uniewinnieniu nauczyciela, pomimo stwierdzenia przez organy ścigania faktu stosowania przez niego przemocy fizycznej lub wymierzają najniższą karę przewidzianą w katalogu sankcji (nagana z ostrzeżeniem).

Więcej na ten temat w artykule „RPD: Postępowanie dyscyplinarne nauczycieli wymaga gruntownych zmian”. O planowanych zmianach w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli przeczytasz w artykulePostępowanie dyscyplinarne także w szkołach niepublicznych”.

Źródło:

  • Strona internetowa Rzecznika Praw Dziecka
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel