RPD: Placówki prywatne powinny być pod większą kontrolą kuratorium

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 15 kwietnia 2014 r.
Poleć znajomemu

Placówki niepubliczne, o ile nie ubiegają się lub nie posiadają uprawnień szkoły publicznej, nie podlegają wystarczającej kontroli kuratorium oświaty - uważa Rzecznik Praw Dziecka i zwraca się do resortu edukacji o zmianę przepisów.

Brak opinii kuratora przy wpisie do rejestru

Obecnie, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać niepubliczne szkoły i placówki oświatowe po uzyskaniu wpisu do ewidencji. Jednakże tylko w przypadku szkół ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej, wpis ten jest uwarunkowany pozytywną opinią kuratora oświaty (art. 82 ust. 2a UoSO). Dodatkowo, przepisy nie zobowiązują kuratora oświaty do przeprowadzenia kontroli placówki niepublicznej w ciągu pierwszych 6 miesięcy działalności, chyba że uzyskała ona uprawnienia szkoły publicznej (art. 85 ust. 2 UoSO).

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, takie regulacje nie zapewniają odpowiednich warunków ochrony praw dziecka w placówkach niepublicznych.

Rzecznik wnosi o zmianę przepisów

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej o wprowadzenie zmian do ustawy o systemie oświaty, polegających na wprowadzeniu wymogu:

  1. uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty przed dokonaniem  wpisu placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, co będzie gwarantować, że organizacja tej placówki nie jest sprzeczności z realizacją praw dziecka,
  2. zbadania działalności placówki niepublicznej przez kuratora oświaty w ciągu pierwszych 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a w szczególności stwierdzenia, czy sposób jej funkcjonowania jest zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym prawami dziecka.

Przepisy o nadzorze pedagogicznym pozwalają na niekontrolowanie placówek nawet przez kilka lat

Uwagę Rzecznika zwracają także zapisy rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, które nie określają częstotliwości z jaką kuratorzy oświaty powinny wykonywać zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach, tak publicznych, jak i niepublicznych. Praktyka pokazuje, że placówki funkcjonują bez nadzoru zewnętrznego nawet przez kilka lat, co nie powinno mieć miejsca.

Źródło:

  • wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2014 r. (ZEW/500/15/2014/JK)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel