RPD: Postępowanie dyscyplinarne nauczycieli wymaga pilnej nowelizacji

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 3 marca 2015 r.
Poleć znajomemu
RPD: Postępowanie dyscyplinarne nauczycieli wymaga pilnej nowelizacji

Od kilku lat Rzecznik Praw Dziecka apeluje o zmianę przepisów dotyczących postępowania dyscyplinarnego nauczycieli, ponieważ obecne regulacje nie zabezpieczają dostatecznie interesów dzieci, a procedura karania nauczycieli jest nieskuteczna. Jedną z postulowanych zmian jest przyznanie Rzecznikowi prawa do wnoszenia odwołania od orzeczeń komisji dyscyplinarnych nauczycieli.

9 postulatów Rzecznika Praw Dziecka

Zdaniem RPD, pilnego uregulowania wymaga:

  1. Powołanie do składu komisji dyscyplinarnych - oprócz nauczycieli - także osób z wykształceniem prawniczym (nie zawsze nauczyciel - członek komisji potrafi stawić czoła wytrawnym adwokatom, reprezentującym obwinionego nauczyciela);
  2. Prowadzenie możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego;
  3. Umożliwienie udziału w pracach komisji dyscyplinarnych rodzicom/opiekunom prawnym (lub ich prawnym przedstawicielom) w sytuacjach, gdy chodzi o naruszenie praw i dobra dziecka;
  4. Przyznanie rodzicom/opiekunom prawnym poszkodowanego ucznia uprawnień strony w sprawach dotyczących naruszenia praw i dobra dziecka (prawo do wnoszenia zażaleń/odwołań oraz otrzymywania informacji o wynikach postępowań wyjaśniającego i dyscyplinarnego);
  5. Umożliwienie osobie wnoszącej sprawę złożenia zażalenia/odwołania w trybie postępowania dyscyplinarnego;
  6. Określenie warunków w jakich może być przesłuchiwane dziecko w trybie postępowania dyscyplinarnego oraz możliwości przesłuchiwania w charakterze świadka ucznia, który nie skończył 15. roku życia (zabezpieczenie dziecka przed wtórnym krzywdzeniem);
  7. Rozszerzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej na wszystkich nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne;
  8. Wydłużenie terminu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, który jest uzależniony od daty popełnienia przez nauczyciela nagannego czynu (obecnie 3 lata od zdarzenia);
  9. Umożliwienie Rzecznikowi Praw Dziecka wniesienia zażalenia na postanowienia rzecznika dyscyplinarnego i komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji, jak również odwołania od orzeczeń wydawanych przez komisje dyscyplinarne pierwszej i drugiej instancji.
Przez te wszystkie lata Rzecznik otrzymywał wiele skarg w sprawie łamania zasad etyki przez nauczycieli oraz ich bezkarności.Zawirowania wokół postępowania dyscyplinarnego nauczycieli

 

O obowiązujących zasadach postępowania dyscyplinarnego nauczycieli przeczytasz w artykule: "Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli krok po kroku".

Źródło:

Opracowanie:

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel