RPD: Postępowanie dyscyplinarne nauczycieli wymaga pilnej nowelizacji

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 3 marca 2015 r.
Poleć znajomemu
RPD: Postępowanie dyscyplinarne nauczycieli wymaga pilnej nowelizacji

Od kilku lat Rzecznik Praw Dziecka apeluje o zmianę przepisów dotyczących postępowania dyscyplinarnego nauczycieli, ponieważ obecne regulacje nie zabezpieczają dostatecznie interesów dzieci, a procedura karania nauczycieli jest nieskuteczna. Jedną z postulowanych zmian jest przyznanie Rzecznikowi prawa do wnoszenia odwołania od orzeczeń komisji dyscyplinarnych nauczycieli.

9 postulatów Rzecznika Praw Dziecka

Zdaniem RPD, pilnego uregulowania wymaga:

  1. Powołanie do składu komisji dyscyplinarnych - oprócz nauczycieli - także osób z wykształceniem prawniczym (nie zawsze nauczyciel - członek komisji potrafi stawić czoła wytrawnym adwokatom, reprezentującym obwinionego nauczyciela);
  2. Prowadzenie możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego;
  3. Umożliwienie udziału w pracach komisji dyscyplinarnych rodzicom/opiekunom prawnym (lub ich prawnym przedstawicielom) w sytuacjach, gdy chodzi o naruszenie praw i dobra dziecka;
  4. Przyznanie rodzicom/opiekunom prawnym poszkodowanego ucznia uprawnień strony w sprawach dotyczących naruszenia praw i dobra dziecka (prawo do wnoszenia zażaleń/odwołań oraz otrzymywania informacji o wynikach postępowań wyjaśniającego i dyscyplinarnego);
  5. Umożliwienie osobie wnoszącej sprawę złożenia zażalenia/odwołania w trybie postępowania dyscyplinarnego;
  6. Określenie warunków w jakich może być przesłuchiwane dziecko w trybie postępowania dyscyplinarnego oraz możliwości przesłuchiwania w charakterze świadka ucznia, który nie skończył 15. roku życia (zabezpieczenie dziecka przed wtórnym krzywdzeniem);
  7. Rozszerzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej na wszystkich nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne;
  8. Wydłużenie terminu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, który jest uzależniony od daty popełnienia przez nauczyciela nagannego czynu (obecnie 3 lata od zdarzenia);
  9. Umożliwienie Rzecznikowi Praw Dziecka wniesienia zażalenia na postanowienia rzecznika dyscyplinarnego i komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji, jak również odwołania od orzeczeń wydawanych przez komisje dyscyplinarne pierwszej i drugiej instancji.
Przez te wszystkie lata Rzecznik otrzymywał wiele skarg w sprawie łamania zasad etyki przez nauczycieli oraz ich bezkarności.Zawirowania wokół postępowania dyscyplinarnego nauczycieli

 

O obowiązujących zasadach postępowania dyscyplinarnego nauczycieli przeczytasz w artykule: "Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli krok po kroku".

Źródło:

Opracowanie:

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel