RPD: Potrzebne są działania w ramach edukacji zdrowotnej

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 25 września 2012 r.
Poleć znajomemu

Dnia 20 września 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia przypomniał o konieczności wprowadzenia uregulowań prawnych, które umożliwiłyby egzekwowanie norm żywieniowych, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w odniesieniu do dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Dnia 20 września 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia przypomniał o konieczności wprowadzenia uregulowań prawnych, które umożliwiłyby egzekwowanie norm żywieniowych, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w odniesieniu do dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Konkretne kroki, by zapewnić dzieciom odpowiednią dietę

Marek Michalak podkreślił, że zdrowe i racjonalne żywienie jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka i determinuje jego właściwy rozwój. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci, które w żłobkach i przedszkolach często spędzają wiele godzin. Upowszechnianie wiedzy na temat wartości odżywczej produktów spożywczych i potraw, zasad prawidłowego żywienia, jak również inne działania podejmowane w ramach edukacji zdrowotnej są wartościowe i pożądane.

Oprócz wspomnianych inicjatyw należy podjąć zdecydowane kroki, które zagwarantują dzieciom i młodzieży prawidłową i dostosowaną do ich wieku i potrzeb dietę.
Kontrole połączone z akcją na temat zdrowego odżywiania

Równocześnie Marek Michalak zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą, by kontrole jakości oraz wartości odżywczej posiłków przeprowadzane przez podległe mu jednostki były połączone z akcją edukacyjną na temat zdrowego odżywiania.

Zagadnienie to Rzecznik Praw Dziecka podniósł także w liście do dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Zaapelował w nim nie tylko o wprowadzenie w szkołach wspomnianych norm żywieniowych dla dzieci, ale także o rozwiązania w zakresie właściwego asortymentu sklepików szkolnych, jak również edukację prozdrowotną prowadzoną w placówkach w sposób adekwatny i interesujący dla dzieci i młodzieży.
Dobre praktyki promujące prozdrowotny styl życia i właściwe odżywianie

Marek Michalak poinformował również o uruchomieniu od października 2012 na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka (www.brpd.gov.pl) narzędzia, które będzie służyło przekazywaniu informacji o dobrych praktykach promujących prozdrowotny styl życia i właściwe odżywianie, wprowadzanych m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego oraz konkretne szkoły i placówki.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa RPD.

Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel