RPD: Słaba pozycja pokrzywdzonych dzieci w procesie karnym

Data publikacji: 28 maja 2012 r.
Poleć znajomemu

25 maja 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie działań na rzecz ochrony interesów małoletnich pokrzywdzonych przestępstwem, którego sprawcą jest jeden z rodziców. Zdaniem RPD, kuratorzy wyznaczeni do reprezentacji pokrzywdzonych dzieci, nie dbają należycie o ochronę ich interesów.

Drugi rodzic nie może reprezentować dziecka w sądzie

W sprawach,  w których jeden z rodziców występuje w charakterze oskarżonego, gdy pokrzywdzonym jest dziecko, drugi rodzic nie może występować w imieniu dziecka, jako przedstawiciel ustawowy (uchwała SN z września 2010 r. (I KZP 10/10). W takiej sytuacji, dziecko jest reprezentowane przez kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy (art. 99 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Kuratorzy nie spełniają swojej roli

Kuratorzy wyznaczeni przez sądy nie wywiązują się  prawidłowo ze swoich obowiązków, ponieważ nie posiadają odpowiedniego przygotowania i doświadczenia, co skutkuje pozbawieniem osób małoletnich odpowiedniej reprezentacji w postępowaniu karnym. W szczególności, kuratorzy nie wnoszą środków odwoławczych i oświadczeń o chęci występowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego, co ogranicza zakres uprawnień pokrzywdzonego dziecka.

Źródło informacji:

Strona internetowa Rzecznika Praw Dziecka (www.brpd.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel