RPD: Uczniowie międzynarodowych szkół nie mają zniżek w autobusach

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 3 września 2013 r.
Poleć znajomemu

Legitymacje szkolne wydane w języku obcym nie są honorowane przez kontrolerów biletów, przez co polscy uczniowie uczący się za granicą lub w szkołach zagranicznych w Polsce, nie mogą korzystać z ulgowych przejazdów transportem publicznym. Na ten problem zwraca uwagę Rzecznik Praw Dziecka.

Przejazd ze zniżką po okazaniu legitymacji

Do ulgi w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego są m.in. dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (art. 4 i art. 5 ustawy z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - Dz.U. z 2012 r., poz. 1138).

Dokumentami poświadczającymi uprawnienia dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i uczniów do korzystania z ulgi odpowiednio dla:

 • dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne - zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydane przez jednostkę prowadzącą przygotowanie przedszkolne,

 • dzieci i młodzieży w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, do ukończenia 24 roku życia - legitymacja szkolna
  (§9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - Dz.U. z 2002 r., Nr 179, poz. 1495).

 • Powyższe przepisy nie gwarantują prawa do korzystania z ulg dzieciom posiadającym obywatelstwo polskie, ale uczącym się za granica lub w szkołach zagranicznych na terenie Polski, posiadającym legitymacje szkolne w obcym języku.
  Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o analizę przepisów w tym zakresie i podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia jednakowej sytuacji uczniów.

  Źródło:

 • Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka z 28 sierpnia 2013 r., ZSS/500/28/2013/MW

 • Opracowanie: Anna Trochimiuk

  Sprawdź inne nasze serwisy

  Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

  wiper-pixel