RPD: Za dużo przemocy w polskich szkołach

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 3 stycznia 2013 r.
Poleć znajomemu

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas, pytając o planowane działania resortu związane z odnotowanymi przypadkami przemocy nauczycieli w stosunku do uczniów.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas, pytając o planowane działania resortu związane z odnotowanymi przypadkami przemocy nauczycieli w stosunku do uczniów.

Sytuacja w polskich szkołach nie spełnia standardów z przepisów oświatowych

W reakcji na informacje opublikowane przez Ministra Edukacji Narodowej, dotyczące stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach, Marek Michalak zwrócił uwagę na wciąż aktualny problem niewłaściwego zachowania nauczycieli wobec uczniów. Powołał się przy tym zarówno na skargi napływające od uczniów i rodziców do Biura Rzecznika Praw Dziecka, jak i raporty:

  • „Przemoc w szkole 2011” oraz
  • „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.
Pierwsza ze wspomnianych publikacji podsumowuje badanie dotyczące przemocy doświadczanej w szkole przez dzieci ze strony nauczycieli; druga prezentuje opinie nauczycieli na temat oddziaływań wychowawczych wykorzystujących przemoc.
Wnioski z raportów są niepokojące, ponadto wskazują na to, że sytuacja w polskiej oświacie nie spełnia standardów, jakie narzuca Ustawa o systemie oświaty oraz Karta Nauczyciela. Z związku z tym Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o zajęcie stanowiska i udostępnienie informacji, jakie działania przewiduje resort w celu spowodowania zmiany postaw nauczycieli względem uczniów.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa RPD.
Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel