RPD: Zbyt mała kontrola wyjazdów zagranicznych dzieci i młodzieży

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 8 kwietnia 2014 r.
Poleć znajomemu

Przepisy o wypoczynku dzieci i młodzieży za granicą są zbyt liberalne dla organizatorów, zwrócił uwagę Rzecznik Praw Dziecka. Organizator krajowego wypoczynku nie dość, że podlega kontroli w trakcie trwania wyjazdu to musi przekazać do kuratorium więcej danych, niż organizator wypoczynku zagranicznego. Tak ukształtowane przepisy powodują ograniczone możliwości weryfikacji, czy zagraniczny wyjazd jest prawidłowo zorganizowany i zapewnia bezpieczeństwo jego uczestnikom.

Organizacja wypoczynku krajowego podlega znacznie większej weryfikacji i kontroli

Wyjazd zagraniczny podlega procedurze zgłoszenia do kuratorium oświaty. Jednakże zakres danych, które jest zobowiązany przekazać organizator znacznie odbiega od jego zakresu przewidzianego dla organizatora wypoczynku krajowego. M.in. w przypadku wyjazdu za granicę, organizator nie musi wskazywać dokładnego opisu miejsca zakwaterowania z załączeniem umowy przedwstępnej z dysponentem budynku lub terenu, panujących tam warunków sanitarno - higienicznych; programu wypoczynku z uwzględnieniem rodzaju działań, które będą podjęte przy jego realizacji; opieki medycznej, żywienia uczestników, planowanych środków transportu.

Zdaniem Rzecznika, problem jest o tyle doniosły, że wypoczynek zagraniczny nie podlega kontroli podczas jego trwania, jak to ma miejsce w przypadku wyjazdów krajowych. W konsekwencji, szczególnie ważna powinna być weryfikacja sposobu organizacji tego wypoczynku już na etapie jego planowania i rejestracji. Dodatkowo, kuratorzy oświaty, którzy przyjęli rejestrację takiego wypoczynku, powinni mieć możliwość badania jego przebiegu na podstawie dokumentacji prowadzonej przez organizatora, po jego zakończeniu.  Rzecznik zaapelował do Ministra Edukacji Narodowej o rozważenie zmiany przepisów w tym zakresie.

Źródło:

  • Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2014 r. (ZEW/500/14/2014/JK)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel