RPO: Język obcy powinien być w podstawie programowej przedszkoli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 4 grudnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Różne interpretacje nowych przepisów o opłatach za przedszkola i związany ze zmianami niepokój rodziców zwróciły uwagę Rzecznika Praw Obywatelskich. W swoim wystąpieniu do nowej Minister Edukacji Narodowej, Joanny Kluzik - Rostkowskiej, Rzecznik wnioskuje o uzupełnienie podstawy programowej wychowania przedszkolnego o język obcy oraz zajęcie stanowiska w sprawie zasad organizowania zajęć dodatkowych w przedszkolach.

Przedszkola za złotówkę, ale bez zajęć dodatkowych

Od 1 września 2013 r.  obowiązują nowe przepisy o opłatach za przedszkola, które gwarantują rodzicom w całej Polsce opłaty za dodatkowe godziny opieki (ponad bezpłatnych 5. godzin) w wysokości nie wyższej niż 1 zł za godzinę. Rzecznik podziela słuszność tego rozwiązania, jednakże - tak jak rodzice dzieci - jest zaniepokojony stosowaniem nowych regulacji w praktyce. Różne interpretacje nowych przepisów doprowadziły bowiem do sytuacji, w której część dzieci została pozbawiona możliwości uczęszczania na dotychczas organizowanie zajęcia dodatkowe (np. szachy, j. obcy).

Rzecznik podkreśla, że „brak jednolitej wykładni przepisów ustawy o systemie oświaty prowadzi do różnic w standardzie nauki i opieki w różnych gminach”.

Wszystkim po równo - czyli nic?

Z jednej strony Rzecznik przychyla się do argumentów, że organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych musi odbywać się w taki sposób, aby nie prowadziła do dzielenia dzieci ze względu na to, czy rodzice chcą lub mają środki na opłacenie tych zajęć. Z drugiej strony, powstaje ryzyko pogorszenia szans edukacyjnych dzieci pochodzących z rodzin, które nie mogą sobie pozwolić na zapisanie dziecka do przedszkola niepublicznego lub na dodatkowe lekcje (droższe niż te, które dotychczas były organizowane przez przedszkola) po godzinach pracy placówki.

Język obcy powinien być standardem

Znajomość języków obcych w dzisiejszych czasach jest standardem, a im wcześniej dziecko będzie miało kontakt z językiem obcym, tym łatwiej jest mu później ten język opanować. W związku z tym, Rzecznik zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej z prośbą o rozważenie możliwości uzupełnienia obowiązującej podstawy programowej o dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym zajęcia z podstaw języka obcego.

Źródło:

  • Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Minister Edukacji Narodowej z dnia 27.11.2013 r. (RPO - 748010-I/13/NC).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel