RPO: O obsadzaniu urzędniczych stanowisk w szkole

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 21 listopada 2012 r.
Poleć znajomemu

Rzecznik Praw Obywatelskich podaje w wątpliwość, czy zasady obsadzania stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych są zgodne z Konstytucją, w zakresie w jakim umożliwiają zatrudnienie pracownika bez przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Umowa na zastępstwo - bez konkursu

Zasadą jest, że nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w szkole, jest otwarty i konkurencyjny. Jednakże nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego (art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

Wyjątek korupcjogenny i sprzyjający nepotyzmowi?

W świetle powyższych uregulowań rodzi się pytanie, czy w przypadku konieczności zatrudnienia osoby na zastępstwo, zastosowanie tak zasadniczego wyjątku od zasady otwartości i konkurencyjności naboru jest uzasadnione i czy nie narusza art. 60 Konstytucji RP gwarantującego obywatelom polskim korzystającym z pełni praw publicznych prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Na to pytanie będzie musiał odpowiedzieć Minister Administracji i Cyfryzacji.

Źródło informacji:

  • Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 14 listopada 2012 r. do Ministra Administracji i Cyfryzacji (RPO-715123-III/12/JP)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel