RPO: Podawanie leków dzieciom w przedszkolu nadal nieuregulowane

Data publikacji: 5 lutego 2018 r.
Poleć znajomemu
RPO: Podawanie leków dzieciom w przedszkolu nadal nieuregulowane

Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie braku przepisów, które jasno określałyby zasady podawania leków dzieciom w przedszkolach. Rodzice dzieci przewlekle chorych często zgłaszają do Rzecznika, że wychowawcy przedszkolni odmawiają delegowania uprawnień rodziców do podawania leków w sytuacji zagrożenia życia.

Dostępne jedynie stanowisko Ministerstwa Zdrowia

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowane zostały dotychczas jedynie komunikaty pt.: „Stanowisko w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu” oraz „Uczeń przewlekle chory w szkole”. Nie są one źródłem prawa powszechnie obowiązującego, a jedynie źródłem pomocniczym. Tak więc sytuacja dzieci z chorobą przewlekłą, które wymagają podawania leków różnymi drogami i technikami jest obecnie uzależniona wyłączenie od wewnętrznych zasad postępowania przyjętych przez przedszkola.

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się uregulować kwestię podawania leków czy wykonywania innych czynności dzieciom w szkołach w projekcie ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, niemniej jednak w projekcie tym pominięta została grupa dzieci w wieku przedszkolnym.
Brak przepisów to brak bezpieczeństwa dzieci

Zdaniem Rzecznika dotychczas wypracowane zasady, wynikające z ww. stanowiska Ministerstwa Zdrowia, powinny zostać przeniesione na grunt projektu ustawy. Niezbędne jest zapewnienie w każdej placówce opieki zdrowotnej, realizowanej przez pielęgniarkę, której w pierwszej kolejności przekazywane byłoby zalecenie lekarskie wraz z pisemnym upoważnieniem rodziców do podawania dziecku leków czy wykonywania innych czynności. Natomiast w sytuacji nieobecności pielęgniarki obowiązek ten ciążyłby na nauczycielu, który odbył w tym zakresie odpowiednie przeszkolenie, a także wyraził zgodę na wykonanie takiego zadania.

Rzecznik zwrócił się Ministra Zdrowia z prośbą o analizę problemu i zajęcie stanowiska w sprawie, a także o uwzględnienie powyższych uwag w trakcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (projekt z 19 września 2017 r.). Wystąpienie RPO można przeczytać tutaj>>

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel