Są gotowi, żeby edukować - już teraz!

Katarzyna Krysztofiak

Data publikacji: 9 października 2012 r.
Poleć znajomemu

Niemal 40% Polaków twierdzi, że w ich szkołach nigdy nie odbywały się zajęcia z zakresu edukacji seksualnej. 90% z nich chciałoby, żeby takie lekcje były prowadzone. W konferencji Jestem gotowy, żeby edukować - już teraz wzięło udział niemal 300 nauczycieli i edukatorów seksualnych z całej Polski. Przekazywanie informacji o seksualności jest szczególnie istotne, ze względu na obniżający się wiek inicjacji seksualnej - 27% chłopców i prawie 17% dziewcząt do 15 roku życia odbyło już pierwszy kontakt seksualny.

Ważna rola edukacji seksualnej w szkołach

Tradycyjnie pojmowana edukacja seksualna koncentruje się na potencjalnym ryzyku, które niesie ze sobą współżycie seksualne, takim jak nieplanowana ciąża czy choroby przenoszone drogą płciową. - To negatywne ukierunkowanie często przeraża młode osoby i nie jest trafne w odniesieniu do ich życia - mówił podczas konferencji ginekolog, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasz Niemiec. Z kolei Tomasz Garstka z Porozumienia na Rzecz Edukacji Seksualnej podkreślił w swoim wystąpieniu, że obowiązkowa, oparta na rzetelnej wiedzy edukacja seksualna w szkołach ma prowadzić do bardziej odpowiedzialnych decyzji, zapobiegania nieplanowanym ciążom i promocji zdrowia seksualnego.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w publikacji Standardy edukacji seksualnej w Europie postuluje wprowadzenie holistycznego modelu nauczania, który kładzie nacisk zarówno na zapobieganie zagrożenia związane z wczesnym rozpoczęciem współżycia, jak i ukazującym seks jako ważny aspekt w życiu każdego człowieka.
W odpowiedzi na potrzeby uczniów i nauczycieli organizatorzy konferencji opracowali modelowe scenariusze lekcyjne z zakresu edukacji seksualnej. Można z nich skorzystać podczas zajęć wdż lub godzin wychowawczych. Materiały są do pobrania na stronie:  http://www.wpadka.pl/swiadoma-szkola.
Katarzyna Krysztofiak

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel