Sejm uchwalił ustawę o SIO

Data publikacji: 18 kwietnia 2011 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Sejm uchwalił nową ustawę o Systemie Informacji Oświatowej. Nowy system zmienia sposób zbierania danych, a nie rodzaj gromadzonych danych, które obecnie przechowywane są w szkołach w formie papierowej. Obecny system działa od 6 lat. Składa się z bazy danych SIO i lokalnych baz danych. Znajdują się w nim dane statystyczne o szkołach i placówkach oświatowych, uczniach, słuchaczach, wychowankach i absolwentach, a także o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach oświaty.  Na ich podstawie dokonywany jest podział subwencji oświatowej oraz planowane są środki na wynagrodzenia nauczycieli w budżecie państwa.

Sejm uchwalił nową ustawę o Systemie Informacji Oświatowej. Nowy system zmienia sposób zbierania danych, a nie rodzaj gromadzonych danych, które obecnie przechowywane są w szkołach w formie papierowej. Obecny system działa od 6 lat. Składa się z bazy danych SIO i lokalnych baz danych. Znajdują się w nim dane statystyczne o szkołach i placówkach oświatowych, uczniach, słuchaczach, wychowankach i absolwentach, a także o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach oświaty.  Na ich podstawie dokonywany jest podział subwencji oświatowej oraz planowane są środki na wynagrodzenia nauczycieli w budżecie państwa.

Nowa organizacja skróci proces gromadzenia danych

Zmiana organizacji SIO ma na celu umożliwienie zastąpienia obecnej wieloszczeblowej, rozproszonej organizacji zbierania danych, nową organizacją umożliwiającą przekazanie danych bezpośrednio z jednostek oświatowych do bazy danych SIO. Nowa organizacja SIO skróci proces gromadzenia danych, docelowo prowadząc do szybszego aktualizowania raportów analitycznych, co przyczyni się do zwiększenia efektywności działań na wszystkich poziomach zarządzania oświatą, w tym w szczególności w sferze finansowania zadań oświatowych.

Jednolity opis szkół i placówek dzięki nowemu rejestrowi

Projekt ustawy zakłada stworzenie jednolitego opisu poszczególnych szkół i placówek oświatowych poprzez wprowadzenie Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) oraz gromadzenie danych jednostkowych o poszczególnych uczniach (tzw. zbiór danych o uczniach) i nauczycielach (tzw. zbiór danych o nauczycielach).

RSPO ma obejmować dane dotyczące szkół i placówek oświatowych, takie jak: nazwa, typ szkoły lub placówki, etapy edukacyjne realizowane w jednostce, adres, status publiczno-prawny, określenie organu prowadzącego. RSPO będzie dostępny na portalu systemu informacji oświatowej.
Zbierane dane - przeznaczone do różnych celów

Dane jednostkowe o uczniach i nauczycielach są niezbędne do właściwego finansowania zadań oświatowych (m.in. podziału części oświatowej subwencji ogólnej). Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że dane zbiorcze przekazywane przez szkoły i placówki są obarczone dużym ryzykiem błędu, co może powodować niewłaściwy podział środków. Ponadto dane o uczniach są niezbędne dla celów organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych oraz wydawania świadectw i  innych druków szkolnych, a także mierzenia efektywności kształcenia poprzez m.in. badanie tzw. edukacyjnej wartości dodanej (badanie, w którym wykorzystuje się indywidualne wyniki uczniów z egzaminów zewnętrznych na poszczególnych etapach edukacyjnych).

PESEL identyfikatorem ucznia

Użycie numeru PESEL jako identyfikatora ucznia umożliwi w przyszłości także wykorzystanie SIO do celów kontrolowania i egzekwowania spełniania przez dzieci i młodzież obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego i nauki.

Dane identyfikacyjne i dziedzinowe jako odrębne zbiory danych

Dane identyfikacyjne i dziedzinowe o dzieciach, uczniach, słuchaczach i wychowankach będą gromadzone w bazie danych SIO w postaci odrębnych zbiorów danych o uczniach. Przewidziano uzupełnianie ich przez OKE o wyniki egzaminów zewnętrznych. Oznacza to stworzenie możliwości dokumentowania kompletnej ścieżki edukacyjnej uczniów. Z kolei dane identyfikacyjne i dziedzinowe o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych gromadzone będą w formie zbiorów danych o nauczycielach.

Dane SIO będą podlegały ochronie danych osobowych

Ustawa była konsultowana z GIODO. System będzie wyposażony we wszelkie wymagane zabezpieczenia uniemożliwiające wyciek danych. Dane zbierane przez SIO, opisujące jednostkowo konkretne osoby, będą podlegały ochronie danych osobowych.

Nowa ustawa o SIO ma wejść w życie w 2012 r. Początkowo oba systemy - obecne SIO i nowe SIO będą funkcjonowały równolegle.

Ustawa została skierowana pod obrady Senatu.

Źródło informacji:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel