Seminarium z cyklu KSZTAŁCENIE INFORMATYCZNE "BUDOWANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH - OBLIGATORYJNA NAUKA PROGRAMOWANIA W SZKOLE"

Data publikacji: 29 września 2016 r.
Poleć znajomemu

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://cpi.com.pl/imprezy/2016/bkc/formularz_pr10.php

Propozycja nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego (przedmiotu informatyki) ma służyć rozwijaniu umiejętności programowania od najmłodszych lat pobytu uczniów w szkole. Programowanie jest tutaj elementem procesem rozwiazywania problemów z pomocą komputerów na drodze od sytuacji problemowej przez abstrakcje i nowe pojęcia, wyprowadzenie metody rozwiązywania (algorytmu), aż wreszcie po program, będący komputerową realizacją rozwiązania. Pilotaż nowej podstawy programowej w formie innowacji pedagogicznej rozpoczyna się w roku szkolnym 2016/2017, a od roku szkolnego 2017/2018 planowane są regularne zajęcia informatyczne we wszystkich szkołach. Powinno to skłonić wszystkie szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych do podjęcia działań mających na celu wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego. W tym wystąpieniu uzasadnimy planowane działania, przedstawimy strukturę proponowanej podstawy programowej i zarysujemy metodykę jej realizacji. Mowa też będzie o standardach przygotowania i szkoleniach nauczycieli, wzorcowych programach nauczania, materiałach dla uczniów i dla nauczycieli i o innych działaniach towarzyszących. 

W programie między innymi:

-  Nowa podstawa programowa kształcenia informatycznego – wprowadzenie od 2017 roku obligatoryjnej nauki programowania we wszystkich szkołach – jako element budowania kompetencji cyfrowych.

- Oczekiwania i potrzeby w edukacji szkolnej w zakresie nauki programowania.

- Język Maszyn – nauka programowania z wykorzystaniem intuicji wizualnych.

- Nauka programowania jako element kształcenia podstawowego.

- Efekty dydaktyczne nauki programowania w Szkole Programowania Kids Code.

- Prototypowanie i programowanie gier dydaktycznych.

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie: http://cpi.com.pl/imprezy/2016/bkc/index.php

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

Słowa kluczowe:
informatyzacjaszkolenie

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel