Sprawdź, czy piątoklasiści są przygotowaniu do nowej formuły sprawdzianu

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 28 marca 2014 r.
Poleć znajomemu

Do 30 kwietnia 2014 r. można zgłaszać chęć udziału w badaniu umiejętności matematycznych uczniów klas V. Wyniki diagnozy pomogą uczniom przygotować się do sprawdzianu szóstoklasisty, który w 2015 r. zostanie przeprowadzony według nowej formuły. Test odbędzie się 20 maja 2014 r.

Test przed nową formułą sprawdziany szóstoklasistów

W 2015 r. szóstoklasiści po raz pierwszy napiszą sprawdzian oparty na wymaganiach nowej podstawy programowej, według której dzieci będące obecnie w V klasie uczą się od 2009 r. Badanie DUMa sprawdzi m.in., jak uczniowie radzą sobie z modelowaniem matematycznym, czyli umiejętnością przetworzenia tekstu zadania na działania arytmetyczne lub proste równania, a także z rozumowaniem i wnioskowaniem oraz tworzeniem strategii rozwiązania problemu. Zadania, pod względem formy i rodzaju, będą zbliżone do poleceń użytych na sprawdzianie kończącym szkołę podstawową. Test będzie trwał 45 minut. Badanie przeprowadzi Instytut Badań Edukacyjnych (IBE).

W diagnozie umiejętności matematycznych (DUMa) uczniów szkół podstawowych może wziąć udział każda szkoła. Warunkiem jest to, że dyrektor do 30 kwietnia 2014 roku zarejestruje się na stronie internetowej projektu (www.duma.edu.pl). Dyrektor może zgłosić wszystkie lub wybrane klasy V.

Wyniki diagnozy pozwolą nauczycielom ocenić mocne i słabe strony uczniów, a tym samym lepiej zaplanować pracę w VI klasie. Szkoła otrzyma informacje o rezultatach uczniów poszczególnych oddziałów i wynikach uczniów całej szkoły na tle całej populacji biorącej udział w badaniu. Publicznie dostępny będzie raport omawiający wyniki całego badania na poziomie krajowym.

Źródło:

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel