„Vademecum początkującego dyrektora szkoły” – jak wyliczyć pensum łączone

Data publikacji: 22 stycznia 2020 r.
Poleć znajomemu
„Vademecum początkującego dyrektora szkoły” – jak wyliczyć pensum łączone

Jedną z najważniejszych powinności dyrektora jest wyliczenie pensum łączonego dla nauczyciela, który zajmuje więcej niż jedno stanowisko. Wyliczone w ten sposób pensum ma wpływ na wysokość wynagrodzenia a w placówkach nieferyjnych – także na wymiar urlopu wypoczynkowego. To, jak wyliczać pensum łączone wyjaśnimy podczas szkolenia „Vademecum początkującego dyrektora szkoły”. Zapraszamy 30 stycznia do Katowic!

Nauczycielowi należy obliczyć tzw. pensum łączone, gdy  będzie on zajmował różne stanowiska pracy. Rozwiązanie to należy stosować także wówczas, gdy godziny w ramach jednego ze stanowisk pracy wyczerpują pełny wymiar. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin (wszystkich wskazanych w pytaniu) i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe (art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela).

Więcej na temat pensum łączonego i innych zagadnień z zakresu czasu pracy nauczycieli dowiesz się, biorąc udział w szkoleniu „Vademecum początkującego dyrektora szkoły”. Szkolenie odbędzie się 30 stycznia 2020 r. w Katowicach, godz. 10.00-16.00.Kliknij tutaj, aby zgłosić swój udział.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel