Wybory do samorządu szkolnego - weź udział w akcji

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 20 września 2013 r.
Poleć znajomemu

Do 30 września szkoły mogą zgłaszać swój udział w akcji „Samorządy mają głos”. Dzięki temu otrzymają materiały edukacyjne i promocyjne. Organizatorem akcji jest Koalicja na rzecz samorządów uczniowskich, która po raz drugi zaprasza wszystkie polskie szkoły do organizacji demokratycznych wyborów do władz samorządu. Dzięki aktywnemu udziałowi w wyborach, uczniowie mogą mieć realny wpływ na funkcjonowanie szkoły.

Ważna rola samorządu uczniowskiego w rozwoju dzieci i młodzieży

„Ważnym elementem wszechstronnego wychowania jest kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich uczniów, m.in. poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie szkoły. Sprzyja temu działalność samorządu uczniowskiego, instytucji niezwykle potrzebnej w procesie edukacji, stwarzającej warunki dla odpowiedzialnego działania uczniów w najważniejszych dla nich sprawach. Praca w samorządzie wyzwala inicjatywę i dyscyplinę, ułatwia identyfikowanie się z celami i zasadami grupy oraz poczucie współuczestnictwa w życiu szkoły. Kształtuje tak niezbędne w życiu umiejętności jak planowanie, organizacja i koordynowanie podjętych akcji, a także stwarza okazję do ujawniania umiejętności przywódczych i bakcyla przedsiębiorczości” - pisze Minister Edukacji w liście do uczniów.

Uczniowie, „korzystajcie z szansy, jaką stwarzają wybory do samorządów w Waszych szkołach. Kandydujcie do władz i prowadźcie swoje wyborcze kampanie. Głosujcie na kolegów, którym ufacie, przekonani, że gwarantują Wam starania o realny wpływ na funkcjonowanie szkoły. Samorządy to pierwsza akademia demokracji pod warunkiem jednak, że przez swój aktywny udział zechcecie uczynić je takim miejscem.” - zachęca MEN.

Akcja propagująca prawidłowe i demokratyczne wybory

Głównym celem akcji „Samorządy mają głos” jest  zainteresowanie uczniów głosowaniem i kandydowaniem w wyborach do władz samorządów uczniowskich oraz poprawienie jakości tych wyborów, by odpowiadały demokratycznym standardom, a w konsekwencji - uczynienie z samorządu uczniowskiego w jak największej liczbie szkół rzeczywistej reprezentacji uczniów.

Do akcji szkoły mogą się zgłaszać za pośrednictwem nauczyciela bądź nauczycielki odpowiedzialnych za samorząd uczniowski. Nauczyciel/ka zgłasza swój udział w projekcie wraz z zespołem 1-3 uczniów, którzy wyrazili chęć organizacji szkolnych wyborów (uczniowska komisja wyborcza). Konieczne jest jedynie wypełnienie formularza zgłoszeniowego na platformie internetowej projektu - www.wybory.ceo.org.pl.

Organizacja akcji może być projektem edukacyjnym w gimnazjum!

Szkoły, które zgłoszą się do akcji otrzymają materiały edukacyjne i promocyjne (poradnik o organizacji wyborów oraz plakaty profrekwencyjne). Wszystkie szkoły za pośrednictwem platformy internetowej będą miały możliwość korzystania z dodatkowych materiałów pomocniczych, publikowania aktualności oraz podsumowania wyborów.

Ponad to część szkół, które wezmą udział w organizacji demokratycznych wyborów, zostanie zaproszona do uczestniczenia w projekcie „Szkoła demokracji”. Jego celem jest wprowadzenie w szkołach mechanizmów wspólnego decydowania przez uczniów i nauczycieli o sprawach szkoły oraz stworzenie modelu wspierania takich inicjatyw w innych szkołach w Polsce. Projekt jest skierowany do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w każdej ze szkół grupa uczestników będzie przy wsparciu mentorów planować i wprowadzać wybrane mechanizmy partycypacji uczniowskiej. Uczestnicy wezmą także udział w konferencji podsumowującej, podczas której zaprezentują swoje działania i ich wyniki.

Organizacja akcji może być traktowana jako gimnazjalny projekt edukacyjny.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
  • Strona internetowa Centrum Edukacji Obywatelskiej (www.ceo.org.pl).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel