„Zadania i dokumentowanie pracy IOD w oświacie” – zapraszamy na szkolenie

Data publikacji: 20 września 2019 r.
Poleć znajomemu
„Zadania i dokumentowanie pracy IOD w oświacie” – zapraszamy na szkolenie

IOD w szkole ma za zadanie m.in. dbać świadomość pracowników w zakresie prawidłowego przetwarzania danych, zgodnie z przepisami. Zdarza się jednak, że sam inspektor ma trudności w prawidłowym zinterpretowaniu przepisów i ich właściwym stosowaniu. Dlatego warto systematyzować swoją wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych w oświacie. Pomoże w tym szkolenie „Zadania i dokumentowanie pracy IOD w oświacie”, które odbędzie się 30 września.

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej oświaty (dyrektorzy, wicedyrektorzy, inne osoby na stanowisku kierowniczym), a także osób wyznaczonych na inspektorów ochrony danych. Udział w szkoleniu pozwoli poznać obligatoryjne i fakultatywne zadania na stanowisku inspektora ochrony danych osobowych, prawidłowo sporządzić dokumentację potwierdzającą realizowane zadań IODO a także przygotować się do kontroli RODO.

Program szkolenia

 1. PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZETWARZANIA DANYCH ZGODNIE Z RODO

  Przygotowanych ok. 100 pytań i odpowiedzi na problematyczne zagadnienia związane z przetwarzaniem danych z RODO z różnych obszarów działania placówki.
 2. ZAKRES ZADAŃ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 • Informowanie o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych (administratora, podmiotu przetwarzającego dane na zlecenie administratora, pracowników administratora, inne osoby, które nie będąc pracownikami, faktycznie przetwarzają dane na polecenie administrator)
 • Doradzanie w zakresie realizowania obowiązków związanych z ochroną danych osobowych – wskazywanie właściwych i optymalnych rozwiązań
 • Udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych (na żądanie administratora)
 • Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych
 • Monitorowanie dokumentów polityki ochrony danych przyjęte przez administratora (podejmowanie działań zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z prawem w przypadku wykrycia nieprawidłowości)
 • Nadzorowanie przydziału obowiązków związanych z przetwarzaniem danych; działań zwiększających świadomość; szkoleń i audytów
 • Działania zwiększające świadomość osób uczestniczących w procesach przetwarzania danych
 • Szkolenia osób przetwarzających dane
 • Prowadzenie audytów
 • Monitorowanie wykonania oceny skutków dla ochrony danych
 • Udostępnianie przez inspektora ochrony danych na żądanie organu nadzorczego informacji mających związek z przetwarzaniem danych (przy skardze, czy informacji medialnych)
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
 • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane są przetwarzane
 • Dokonywanie zgłoszeń naruszeń do UODO
 • Przeprowadzanie analizy ryzyka i zagrożeń oraz przedstawianie wniosków i zaleceń dyrektorowi
 1. SPOSÓB WYKONYWANIA I DOKUMENTOWANIA ZADAŃ PRZEZ IODO
  Praktyczne omówienie przykładowych czynności w ramach poszczególnych zadań IODO ze wskazaniem generowanych dokumentów potwierdzających wykonywanie tych zadań – gotowe dokumenty, wzory
Szkolenie odbędzie się 30 września 2019 r. w Warszawie, w godz. 10.00-15.00. Nadal są wolne miejsca. Zapisz się już teraz.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel