Zapraszamy na szkolenie „Reforma oświaty 2017”

Data publikacji: 30 listopada 2016 r.
Poleć znajomemu
Zapraszamy na szkolenie „Reforma oświaty 2017”

Już 20 grudnia br. odbędzie się w siedzibie naszego wydawnictwa w Warszawie szkolenie „Reforma oświaty 2017”. Będzie można na nim uzyskać odpowiedzi m.in. na takie pytania: jak zaplanować zadania kadrowe dyrektora i organu prowadzącego, jakie obowiązki wynikają ze zmian jeszcze w tym roku szkolnym, a także wiele, wiele innych. Sprawdź, co jeszcze przygotowaliśmy na szkolenie!

Program szkolenia – 3 bloki tematyczne

I. Reforma oświaty 2017 – skutki kadrowe dla nauczycieli i dyrektorów:

 • wygaszanie gimnazjów – co stanie się z nauczycielami (stan nieczynny, ograniczenie zatrudnienia, zwolnienia),
 • odrębności w przypadku przekształcenia gimnazjum lub włączenia go do innej szkoły,
 • rozwiązania kadrowe stosowane w zespołach szkół,
 • według jakich kryteriów typować nauczycieli do przeniesienia w stan nieczynny,
 • rozwiązania przejściowe w Karcie Nauczyciela w okresie wdrażania reformy,
 • co będzie się działo w innych rodzajach szkół,
 • dalsze losy dyrektorów gimnazjów i innych szkół,

II. Urlop dla poratowania zdrowia ciekawostki dla nauczycieli i dyrektorów

 • przesłanki skorzystania z urlopu zdrowotnego, kiedy dyrektor nie może udzielić urlopu zdrowotnego,
 • możliwość zaskarżenia orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego,
 • prawa i obowiązki nauczyciela w trakcie urlopu zdrowotnego,
 • obowiązki dyrektora i nauczyciela związane z zakończeniem urlopu zdrowotnego,
 • czy można zwolnić nauczyciela w trakcie urlopu zdrowotnego,
 • urlop zdrowotny a urlop wypoczynkowy,
 • urlop zdrowotny w okresie wdrażania reformy oświaty,

III. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w 2017 r.

 • komu przysługuje,
 • przesłanki otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego (sytuacje wyjątkowe – korzystanie ze zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego, urlopu zdrowotnego itp.),
 • kwestia zatrudnienia na czas określony zgodnego z organizacją pracy szkoły a prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 • okoliczności wyłączające prawo do „trzynastki”,
 • jak obliczyć i kiedy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne (przykłady),
 • czy można odzyskać nienależnie wypłaconą lub nadpłaconą „trzynastkę”,
 • jak ubiegać się o wypłatę zaległej „trzynastki”.

Co zyskasz, biorąc udział w szkoleniu

 • przedstawiciele organów prowadzących dowiedzą się, jakie skutki kadrowe wywołają ich ewentualne decyzje o przekształceniu lub włączeniu gimnazjum do innej szkoły,
 • dyrektorzy dowiedzą się, jakie rozwiązania kadrowe będą musieli bądź mogli stosować w okresie wdrażania reformy, poinformujemy ich również o tym, do kiedy będą zajmować stanowiska kierownicze,
 • nauczyciele zdobędą informacje, o tym, co stanie się z nimi w związku z wdrażaniem reformy oświaty, poznają skutki swoich wyborów, przedstawimy im również, jakie będą mieli perspektywy dalszego zatrudnienia (w aspekcie prawnym),
 • dyrektorzy dowiedzą się, kiedy powinni, a kiedy nie mogą udzielić urlopu zdrowotnego (w szczególności czy mogą zablokować urlop, jeśli nauczyciel spełnia wszystkie warunki jego udzielenia), w jaki sposób zakończyć urlop i czy można w trakcie urlopu zwolnić nauczyciela,
 • nauczycieli wyposażymy w wiedzę, jak i kiedy można ubiegać się o udzielenie urlopu zdrowotnego, jakie prawa i obowiązki przysługują mu w trakcie urlopu i jak urlop zdrowotny wpłynie na jego prawo do urlopu wypoczynkowego
 • dzięki naszemu szkoleniu dyrektorzy będą wiedzieli w jakich sytuacjach powinni wypłacić, a w jakich odmówić wypłaty trzynastki, a także jak obliczyć wysokość tego świadczenia i kiedy go wypłacić, poza tym poinformujemy dyrektorów, co zrobić, jeśli trzynastka zostanie nadpłacona lub wypłacona nienależnie,
 • nauczyciele dowiedzą się, kiedy trzynastka im przysługuje, oprócz tego poinformujemy ich, w jaki sposób ubiegać się o zaległą trzynastkę.
Szczegółowy program i warunki uczestnictwa w szkoleniu znajdziesz tutaj>>

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel