ZNP: Panie Prezydencie! Karta jest potrzebna!

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 20 sierpnia 2012 r.
Poleć znajomemu

16 sierpnia 2012 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował list do Prezydenta Bronisława Komorowskiego w obronie Karty Nauczyciela. Zdaniem ZNP, liberalizacja lub zniesienie Karty Nauczyciela nie uzdrowi ani Polski ani polskiego systemu edukacji, a może spowodować, że będziemy „bezbronni wobec większości współczesnych wyzwań”.

Nie można obwiniać Karty za wszystkie problemy Polski

Politycy i samorządowcy upatrzyli sobie w Karcie „kozła ofiarnego”, który jest winien nie tylko wzrastającemu zadłużaniu się gmin i powiatów, lecz braku miejsc w przedszkolach, a nawet marnych wyników polskich sportowców, a także ogranicza rozwój gospodarczy kraju. Dlatego wszyscy chcą się jak najszybciej pozbyć Karty Nauczyciela, by całemu społeczeństwu żyło się lepiej.

Na sytuację finansową gmin i powiatów nie wpłynęła Karta!

Dzisiaj dyskusja o poprawie jakości kształcenia sprowadza się do nośnego medialnie hasła likwidacji Karty, które w oczach wielu stało się wręcz synonimem modernizacji Polski. Nikt nie zwraca uwagi na fakt, że propozycje strony samorządowej mają restrykcyjny charakter, a ich powodem jest zła sytuacja ekonomiczna wielu gmin i powiatów, której Karta Nauczyciela nie zawiniła. Naszym zdaniem, przyczyny tego stanu rzeczy tkwią m.in. w nieodpowiednim zarządzaniu, nietrafionych lub złych inwestycjach, niekompetencji bądź nadużywaniu władzy przez wiele samorządów, jak również w kosztach funkcjonowania władz samorządowych, co wszyscy skrzętnie pomijają.

Brakuje długofalowej polityki edukacyjnej

W tej chwili nie toczy się żadna merytoryczna debata o edukacji. Nie są prowadzone badania i analizy funkcjonowania obecnego systemu oświaty. Brakuje długofalowej polityki edukacyjnej. Dlatego ZNP wyraża obawę, że sprowadzenie reform oświaty do cięć, przekazywania samorządowych szkół innym podmiotom, zmniejszania - i tak niewysokich - pensji w oświacie, w szybkim tempie doprowadzi do obniżenia jakości nauczania i wykluczenia społeczno-ekonomicznego wielu regionów Polski.

ZNP: „demontaż publicznej edukacji, gwarantem której jest ustawa Karta Nauczyciela sprawi, że jutro będziemy bezbronni we współczesnym świecie nastawionym na rozwój, kształcenie kluczowych kompetencji i ustawiczną edukację. Będziemy bezbronni wobec większości współczesnych wyzwań”.
O rozmowach nt. Karty Nauczyciela pisaliśmy m.in. w artykule "Karta Nauczyciela musi być - tylko jaka ma być jej treść?".

Źródło:

  • Strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (www.znp.edu.pl).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel