ZNP rozpoczyna spór zbiorowy – w marcu możliwe strajki

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 22 grudnia 2016 r.
Poleć znajomemu
ZNP rozpoczyna spór zbiorowy – w marcu możliwe strajki

20 grudnia br. Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął działania zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi jego działaniem. W dalszej konsekwencji działania te mogą wiązać się ze strajkami.

Spór zbiorowy w celu zatrzymania reformy oświaty

Uchwałą z 20 grudnia 2016 r. Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego zdecydował o rozpoczęciu procedur zmierzających do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniami związku. Działania ZNP są wynikiem niezrealizowania postulatów zgłoszonych podczas październikowej akcji protestacyjnej, tj.:

  • wycofania uchwalonych przez Parlament zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego wraz ze wszystkimi zapisami określającymi ich konsekwencje w sferze stosunków pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkół,
  • zwiększenia nakładów na oświatę, w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty.

Ewentualne strajki nie wcześniej niż w marcu

Warto mieć na względzie, iż choć motywem działań ZNP jest wdrażanie reformy systemu oświaty, to jednak stroną sporu zbiorowego nie może być ani rząd ani nawet samorządy, a jedynie szkoły i placówki objęte zakresem działania związku. Jak wynika z treści uchwały ZG ZNP, oddziały związku w terminie do 16 stycznia 2017 r. wystąpią do dyrektorów z żądaniami dotyczącymi reformy, a wskazanymi w załączniku do uchwały, wyznaczając termin 5 dni na ich spełnienie. Kolejnym krokiem sporu zbiorowego będzie podjęcie rokowań, a następnie mediacji, w trakcie której ZNP będzie mógł zorganizować strajk ostrzegawczy (a ewentualnie doprowadzić do arbitrażu). Dopiero po bezskutecznym wyczerpaniu wskazanych etapów sporu zbiorowego związek będzie mógł rozpocząć akcję strajkową. Jak szacuje ZNP, nastąpi to nie wcześniej niż w marcu 2017 r.

Źródło

Opracowanie: Michał Kowalski
Słowa kluczowe:
spór zbiorowyZNP

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel