3 formy pomocy dla uczniów poszkodowanych wskutek żywiołu

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 6 sierpnia 2015 r.
Poleć znajomemu
3 formy pomocy dla uczniów poszkodowanych wskutek żywiołu

Wypłata jednorazowego świadczenia, wyjazd terapeutyczno-edukacyjny lub zajęcia dla dzieci to nowe formy pomocy dla uczniów, których rodziny ucierpiały wskutek żywiołu. Nawet do 1000 zł otrzymają uczniowie, których rodzinom został przyznany zasiłek celowy w związku ze stratami poniesionymi w wyniku żywiołu w 2015 r.

Więcej form pomocy dla uczniów - do końca 2015 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r. przewiduje 3 formy pomocy:

  1. zasiłek losowy na cele edukacyjne dla dzieci realizujących w roku szkolnym 2015/2016 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom uczęszczającym do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych - jednorazowe świadczenie pieniężne (od 500 do 1.000 zł) otrzymają uczniowie, których rodzinom został przyznany zasiłek celowy w wysokości do 6.000 zł w związku ze stratami poniesionymi w wyniku żywiołu w 2015 r. (§ 2 rozporządzenia),

  1. organizacja wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych - pomoc w formie wyjazdu jest finansowana w wysokości do 1300 zł, mogą liczyć na nią uczniowie wszystkich typów szkół (z wyłączeniem dla dorosłych), których rodziny otrzymały zasiłek w wysokości do 3.000 zł, w czasie 14-dniowego wyjazdu zapewniona będzie opieka i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, wyjazd jest organizowany w czasie ferii letnich - chyba że występuje sytuacja, kiedy trzeba udzielić uczniowi pomocy niezwłocznie po wystąpieniu żywiołu w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§ 5 rozporządzenia),
Pomoc w formie zasiłku losowego oraz wyjazdu może być udzielana łącznie.

  1. organizacja zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci realizujących w roku szkolnym 2015/2016 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz  wszystkich typów szkół, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodziny otrzymały zasiłek w wysokości do 3.000 zł. Na zajęcia dla jednego dziecka można przeznaczyć 500 zł, w ich ramach uczeń uczestniczy:
    • w co najmniej 20 godzinach zajęć terapeutyczno-edukacyjnych, jeżeli są organizowane w grupach liczących nie więcej niż 5 osób,
    • w co najmniej 40 godzinach zajęć terapeutyczno-edukacyjnych, jeżeli są organizowane w grupach liczących więcej niż 5 osób,
    • w zajęciach opiekuńczych w wymiarze niezbędnym do realizacji programu
(§ 10-16 rozporządzenia).
Wszystkie formy pomocy mogą być udzielone na wniosek do 31 grudnia 2015 r.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy (Dz.U. poz. 1103).
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel