3 ważne ustawy mają nowe teksty jednolite

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 29 maja 2018 r.
Poleć znajomemu
3 ważne ustawy mają nowe teksty jednolite

W maju 2018 r. ogłoszono tekst jednolity Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela oraz ustawy Prawo oświatowe. Dokumenty wydane i powołujące się na dotychczasowy Dziennik Ustaw zachowują swoją ważność, jednakże od momentu ogłoszenia tekstów jednolitych należy posługiwać się nowymi numerami Dziennika Ustaw.

Nowe numery Dziennika Ustaw:

  • Od 16 maja 2018 r. : Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917)
  • Od 22 maja 2018 r.: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967)
  • Od 24 maja 2018 r.: Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996)
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe.
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy.
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel