Angielski w każdym przedszkolu od 2017 roku

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 3 czerwca 2014 r.
Poleć znajomemu
Angielski w każdym przedszkolu od 2017 roku

Od 1 września 2014 r. dyrektorzy przedszkoli będą mogli zorganizować bezpłatne lekcje języka obcego nowożytnego w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej. Od 2017 r. wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym będą uczyć się języka obcego - poprzez piosenki, rymowanki i zabawę.

Od 1 września 2014 r. dyrektorzy przedszkoli będą mogli zorganizować bezpłatne lekcje języka obcego nowożytnego w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej. Od 2017 r. wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym będą uczyć się języka obcego - poprzez piosenki, rymowanki i zabawę.

Stopniowe wprowadzanie języka obcego do przedszkola

Podpisane przez Minister Edukacji Narodowej rozporządzenie zmieniające podstawę programową wychowania przedszkolnego wprowadza:

  • możliwość zorganizowania bezpłatnej nauki języka obcego dla przedszkolaków już od 1 września 2014 r.;
  • obowiązek zapewnienia zajęć języka obcego dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne od 1 września 2015 r.;
  • obowiązek zorganizowania bezpłatnej nauki języka obcego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego - od 1 września 2017 r.

 

Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola, należy wziąć pod uwagę, jaki język obcy jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.
Na zorganizowanie lekcji języka obcego do 2017 r. trzeba uzyskać zgodę organu prowadzącego

W latach szkolnych 2014/2015 -2016/2017 decyzję o realizowaniu w ramach podstawy programowej w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym podejmuje:

  • dyrektor przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez jst -  po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej oraz za zgodą organu prowadzącego;
  • osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego prowadzoną przez osobę prawną niebędącą jst lub osobę fizyczną - za zgodą organu prowadzącego.

 

Realizacja podstawy programowej w tym zakresie może dotyczyć wszystkich albo niektórych oddziałów w przedszkolu lub wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innej formie wychowania przedszkolnego.
Nauka języka obcego w przedszkolu - przez osłuchiwanie się i zabawę

W „Zalecanych warunkach i sposobie realizacji” zajęć dotyczących przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obecnym, podkreśla się potrzebę zapewnienia dzieciom możliwości:

  • osłuchania się z językiem obcym poprzez przebywanie w środowisku, w którym jest on używany,
  • rozwijanie wrażliwości na system dźwięków występujący w języku innym niż ojczysty oraz ćwiczenia swojego aparatu mowy, bawiąc się dźwiękami, intonacją i rytmem języka obcego;
  • kształtowania zainteresowania i pozytywnego nastawienia do języka obcego.

 

Elementy nauki języka obcego nowożytnego w przedszkolu powinny być wplatane w czynności życia codziennego. Nauka powinna odbywać się w formie zabawy, śpiewania piosenek i recytowania wierszyków postarzanych w konkretnych sytuacjach, w wyraźnym powiązaniu z kontekstem, np. wierszyk o myciu rąk przed obiadem.

Opracowanie: Anna Trochimiuk

 
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (podpisane w dniu 30 maja 2014 r.).
 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel