Angielski w każdym przedszkolu od 2017 roku

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 3 czerwca 2014 r.
Poleć znajomemu
Angielski w każdym przedszkolu od 2017 roku

Od 1 września 2014 r. dyrektorzy przedszkoli będą mogli zorganizować bezpłatne lekcje języka obcego nowożytnego w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej. Od 2017 r. wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym będą uczyć się języka obcego - poprzez piosenki, rymowanki i zabawę.

Stopniowe wprowadzanie języka obcego do przedszkola

Podpisane przez Minister Edukacji Narodowej rozporządzenie zmieniające podstawę programową wychowania przedszkolnego wprowadza:

  • możliwość zorganizowania bezpłatnej nauki języka obcego dla przedszkolaków już od 1 września 2014 r.;
  • obowiązek zapewnienia zajęć języka obcego dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne od 1 września 2015 r.;
  • obowiązek zorganizowania bezpłatnej nauki języka obcego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego - od 1 września 2017 r.

 

Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola, należy wziąć pod uwagę, jaki język obcy jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.
Na zorganizowanie lekcji języka obcego do 2017 r. trzeba uzyskać zgodę organu prowadzącego

W latach szkolnych 2014/2015 -2016/2017 decyzję o realizowaniu w ramach podstawy programowej w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym podejmuje:

  • dyrektor przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez jst -  po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej oraz za zgodą organu prowadzącego;
  • osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego prowadzoną przez osobę prawną niebędącą jst lub osobę fizyczną - za zgodą organu prowadzącego.

 

Realizacja podstawy programowej w tym zakresie może dotyczyć wszystkich albo niektórych oddziałów w przedszkolu lub wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innej formie wychowania przedszkolnego.
Nauka języka obcego w przedszkolu - przez osłuchiwanie się i zabawę

W „Zalecanych warunkach i sposobie realizacji” zajęć dotyczących przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obecnym, podkreśla się potrzebę zapewnienia dzieciom możliwości:

  • osłuchania się z językiem obcym poprzez przebywanie w środowisku, w którym jest on używany,
  • rozwijanie wrażliwości na system dźwięków występujący w języku innym niż ojczysty oraz ćwiczenia swojego aparatu mowy, bawiąc się dźwiękami, intonacją i rytmem języka obcego;
  • kształtowania zainteresowania i pozytywnego nastawienia do języka obcego.

 

Elementy nauki języka obcego nowożytnego w przedszkolu powinny być wplatane w czynności życia codziennego. Nauka powinna odbywać się w formie zabawy, śpiewania piosenek i recytowania wierszyków postarzanych w konkretnych sytuacjach, w wyraźnym powiązaniu z kontekstem, np. wierszyk o myciu rąk przed obiadem.

Opracowanie: Anna Trochimiuk

 
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (podpisane w dniu 30 maja 2014 r.).
 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel