Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Angielski w każdym przedszkolu od 2017 roku

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 3 czerwca 2014 r.
Poleć znajomemu
Angielski w każdym przedszkolu od 2017 roku

Od 1 września 2014 r. dyrektorzy przedszkoli będą mogli zorganizować bezpłatne lekcje języka obcego nowożytnego w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej. Od 2017 r. wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym będą uczyć się języka obcego - poprzez piosenki, rymowanki i zabawę.

Stopniowe wprowadzanie języka obcego do przedszkola

Podpisane przez Minister Edukacji Narodowej rozporządzenie zmieniające podstawę programową wychowania przedszkolnego wprowadza:

 • możliwość zorganizowania bezpłatnej nauki języka obcego dla przedszkolaków już od 1 września 2014 r.;
 • obowiązek zapewnienia zajęć języka obcego dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne od 1 września 2015 r.;
 • obowiązek zorganizowania bezpłatnej nauki języka obcego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego - od 1 września 2017 r.

 

Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola, należy wziąć pod uwagę, jaki język obcy jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.
Na zorganizowanie lekcji języka obcego do 2017 r. trzeba uzyskać zgodę organu prowadzącego

W latach szkolnych 2014/2015 -2016/2017 decyzję o realizowaniu w ramach podstawy programowej w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym podejmuje:

 • dyrektor przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez jst -  po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej oraz za zgodą organu prowadzącego;
 • osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego prowadzoną przez osobę prawną niebędącą jst lub osobę fizyczną - za zgodą organu prowadzącego.

 

Realizacja podstawy programowej w tym zakresie może dotyczyć wszystkich albo niektórych oddziałów w przedszkolu lub wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innej formie wychowania przedszkolnego.
Nauka języka obcego w przedszkolu - przez osłuchiwanie się i zabawę

W „Zalecanych warunkach i sposobie realizacji” zajęć dotyczących przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obecnym, podkreśla się potrzebę zapewnienia dzieciom możliwości:

 • osłuchania się z językiem obcym poprzez przebywanie w środowisku, w którym jest on używany,
 • rozwijanie wrażliwości na system dźwięków występujący w języku innym niż ojczysty oraz ćwiczenia swojego aparatu mowy, bawiąc się dźwiękami, intonacją i rytmem języka obcego;
 • kształtowania zainteresowania i pozytywnego nastawienia do języka obcego.

 

Elementy nauki języka obcego nowożytnego w przedszkolu powinny być wplatane w czynności życia codziennego. Nauka powinna odbywać się w formie zabawy, śpiewania piosenek i recytowania wierszyków postarzanych w konkretnych sytuacjach, w wyraźnym powiązaniu z kontekstem, np. wierszyk o myciu rąk przed obiadem.

Opracowanie: Anna Trochimiuk

 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (podpisane w dniu 30 maja 2014 r.).
 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel