Darmowe zaświadczenie z KRK dla wolontariuszy

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 29 grudnia 2014 r.
Poleć znajomemu

2 stycznia 2015 r. zmienia się ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym. Dzięki nowelizacji wolontariusze - kandydaci na kierowników i wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży zwolnieni są z opłat za wydanie informacji z KRK.

2 stycznia 2015 r. zmienia się ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym. Dzięki nowelizacji wolontariusze - kandydaci na kierowników i wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży zwolnieni są z opłat za wydanie informacji z KRK.

Wniosek o informację z KRK złóż po nowym roku

Od 26 maja 2014 r. kandydat na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku dzieci i młodzieży jest obowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku dzieci i młodzieży informację z Krajowego Rejestru Karnego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której kandydat jest zatrudniony jednocześnie na podstawie przepisów, które zawierają warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (np. nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela) - wówczas , składa jedynie w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za określone w art. 92a ust. 1a UoSO przestępstwa. (pisaliśmy o tym w artykule: „Wychowawca i kierownik kolonii przedstawią zaświadczenie o niekaralności”).

Za informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego pobierana jest opłata w wysokości 30 zł lub 20 zł - gdy wniosek o udzieleni informacji zostanie złożony przez Internet.

Od uiszczenia ww. opłaty od 2 stycznia 2015 r. zwolnieni są będący wolontariuszami kandydaci na wychowawców lub kierowników formy wypoczynku dzieci i młodzieży obowiązani do przedstawienia informacji organizatorowi wypoczynku na podstawie art. 92a ust. 1b ustawy o systemie oświaty (art. 24 ust. 1a ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel