Darmowy dostęp do e-dziennika dla każdego rodzica

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 10 marca 2015 r.
Poleć znajomemu

1 września 2015 r. zakaz pobierania jakichkolwiek opłat od rodziców za dostęp do e-dzienników będzie wynikał wprost z ustawy o systemie oświaty. Dotychczasowe regulacje, wynikające z rozporządzenia oraz apele resortu edukacji nie zapobiegły nakładaniu opłat za korzystanie z dzienników elektronicznych. 

Wgląd do e-dziennika jest darmowy.. ale tylko na terenie szkoły?!

Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga m.in. umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do e-dziennika, w zakresie dotyczącym ich dzieci (§22 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia MEN z 29 sierpnia 2014 r.). Zdaniem MEN pobieranie jakichkolwiek opłat od rodziców za dostęp do e-dziennika jest niezgodne z prawem. Mimo to, niektóre szkoły umożliwiały bezpłatny wgląd do dziennika elektronicznego  ale tylko na terenie szkoły. Takie rozwiązanie godzi w sens prowadzenia dziennika w formie elektronicznej, gdyż dostęp do tej formy dokumentacji powinien być możliwy w każdym miejscu i czasie za pomocą sieci Internet. Co więcej praktyka ta wynikała nie z decyzji dyrektora szkoły, lecz firm zewnętrznych, które za dostęp dla dodatkowych użytkowników (rodziców) pobierały dodatkowe opłaty.

Od 1 września wgląd do  e-dziennika bezwzględnie za darmo

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 20 lutego 2015 r., wprowadza przepis, zgodnie z którym „z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.” (art. 5g ustawy o systemie oświaty po nowelizacji).

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel