Dyrektor będzie mógł sprawdzić, czy kandydat na pracownika nie popełnił przestępstwa na tle seksualnym

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 20 czerwca 2016 r.
Poleć znajomemu
Dyrektor będzie mógł sprawdzić, czy kandydat na pracownika nie popełnił przestępstwa na tle seksualnym

Od 1 października 2017 r. dyrektorzy szkół przed zatrudnieniem pracownika będą mogli sprawdzić, czy w przeszłości popełnił on przestępstwo na tle seksualnym. Umożliwi to specjalny rejestr osób prawomocnie skazanych za czyny przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

Rejestr osób prawomocnie skazanych za przestępstwa na tle seksualnym

30 maja 2016 r. Prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Podstawowym celem ustawy jest wprowadzenie publicznego rejestru osób prawomocnie skazanych za przestępstwa na tle seksualnym, tj. za czyny przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości. Rejestr zostanie utworzony 1 października 2017 r.

Dwa rodzaje rejestru

Ustawodawca przewidział dwa rodzaje rejestru. Pierwszy rejestr to tzw. rejestr publiczny, który będzie zawierał dane dotyczące kwalifikowanych zgwałceń i sprawców, którzy po raz kolejny popełnili czyn na tle seksualnym. Drugi z rejestrów będzie zawierał dane dotyczące wszystkich czynów na tle seksualnym wskazanych w ustawie, lecz dostęp do niego zostanie ograniczony. Tzw. rejestr z dostępem ograniczonym ma zawierać dane pobierane z Krajowego Rejestru Karnego, takie jak m.in. dane identyfikacyjne skazanego, oznaczenie organu, który wydał orzeczenie i sygn. akt sprawy, datę wydania i uprawomocnienia orzeczenia, dane dotyczące popełnionego czynu, informację o wieku pokrzywdzonego małoletniego, informację o karach, ale także wizerunek twarzy, czy faktyczny adres pobytu.

Szkoła będzie mogła pozyskać informacje z rejestru z dostępem ograniczonym

Niektórzy pracodawcy, w tym szkoły, będą mogli sprawdzić, czy kandydat na pracownika figuruje w rejestrze z dostępem ograniczonym. Przed nawiązaniem z kandydatem stosunku pracy związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad  nimi,  będą mieli prawo do uzyskania informacji,  czy  dane  kandydata są zgromadzone w rejestrze.

  • Ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2016 poz. 862).
Opracowanie: Michał Kowalski 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel