Edukacja dla bezpieczeństwa – nowe wytyczne od 1 września 2017

Data publikacji: 30 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Edukacja dla bezpieczeństwa – nowe wytyczne od 1 września 2017

Od nowego roku szkolnego będzie obowiązywało znowelizowane rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa. Przewiduje ono m.in. możliwość organizacji obozów szkoleniowych, a także pewne przepisy przejściowe. Sprawdzamy, jakie!

Nowość: obozy w czasie ferii

Nowelizacja rozporządzenia przewiduje, że mogą być organizowane specjalistyczne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Mogą się one odbywać w czasie ferii:

  • zimowych – dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej lub klasy I szkoły ponadpodstawowej: branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego lub technikum,
  • letnich – dla uczniów, którzy ukończyli klasę VIII szkoły podstawowej lub klasę I szkoły ponadpodstawowej: branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego lub technikum.

Przepisy przejściowe

Wprowadzona została regulacja o charakterze przejściowym dotycząca sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa w okresie wdrażania reformy systemu oświaty, tj. w dotychczasowych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach i klasach.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2017 r.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1131).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1239).
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel