Ewaluacja zewnętrzna na nowych zasadach

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 14 czerwca 2013 r.
Poleć znajomemu
Ewaluacja zewnętrzna na nowych zasadach

14 czerwca 2013 r. wchodzi w życie zmiana rozporządzenia MEN z 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym. Wprowadza ona nowe zasady przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej w szkołach.

14 czerwca 2013 r. wchodzi w życie zmiana rozporządzenia MEN z 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym. Wprowadza ona nowe zasady przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej w szkołach.

Najważniejsze zmiany:

 

  • Możliwość przesunięcia terminu ewaluacji o 14 dni;
  • 5 dni roboczych w ciągu 3 tygodni na przeprowadzenie ewaluacji;
  • Nałożenie obowiązku uzgodnienia z dyrektorem szkoły przebiegu ewaluacji i podejmowanych w jej ramach czynności;
  • Nałożenie obowiązku na dyrektora szkoły poinformowania rady rodziców, samorządu uczniowskiego i rady szkoły o zakończeniu ewaluacji zewnętrznej i umożliwienia zapoznania się z raportem;
  • Możliwość monitorowania pracy szkoły przez wizytatora.

 

Nowe przepisy wprowadziło rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 560). Na mocy tego rozporządzenia, od 1 września 2013 r., zmienią się również zasady przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel