Ferie szkolne rozpoczną się 20 czerwca 2019 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 13 czerwca 2019 r.
Poleć znajomemu
Ferie szkolne rozpoczną się 20 czerwca 2019 r.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się 19 czerwca 2019 r., zaś ferie letnie rozpoczną już 20 czerwca 2019 r., co wpłynie na liczbę dni urlopu, za który nauczycielom będzie trzeba wypłacić ekwiwalent. Ta zmiana weszła już w życie.

Zakończenie zajęć – dzień przed Bożym Ciałem

Do dwóch rozporządzeń w sprawie organizacji roku szkolnego dodano zapis, zgodnie z którym jeżeli czwartek bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą ten dzień.

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zakończą się 19 czerwca 2019 r.

Rozpoczęcie ferii – zawsze następnego dnia po zakończeniu zajęć

Nastąpiła istotna zmiana w stosunku do projektu rozporządzenia dotycząca terminu rozpoczęcia ferii letnich. Pierwotnie ferie szkolne miały rozpocząć się w piątek 21 czerwca 2019 r., jednakże ostatecznie wprowadzono zapis, zgodnie z którym „ferie letnie rozpoczynają się w dniu następującym po dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia”.

Ferie letnie rozpoczną się już 20 czerwca 2019 r.

W czerwcu 11 dni urlopu w szkole feryjnej

Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. W konsekwencji w 2019 r. nauczyciele rozpoczną korzystanie z urlopu już 20 czerwca.

Ustalając liczbę dni urlopu, za który należy wypłacić ekwiwalent po umowie o pracę na czas określony zawartej z nauczycielem  należy uwzględnić nowy okres ferii szkolnych.
Nauczyciel zatrudniony do 21 czerwca wykorzysta 2 dni urlopu w czasie ferii letnich.
Nauczyciel zatrudniony do 30 czerwca wykorzysta 11 dni urlopu w czasie ferii letnich.  

Placówki artystyczne powinny spodziewać się analogicznych rozwiązań

Jeszcze nie zostały ogłoszone zmiany w rozporządzeniach dotyczących organizacji roku szkolnego w szkołach artystycznych. Projekty rozporządzeń, tak jak w przypadku projektów resortu edukacji, zakładają rozpoczęcie ferii dopiero 21 czerwca 2019 r., jednakże biorąc pod uwagę ostateczny kształt rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, należy spodziewać się analogicznych rozwiązań tj. rozpoczęcia ferii letnich już w dniu 20 czerwca 2019 r.

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel