Jest nowe rozporządzenie o świadectwach szkolnych i e-legitymacjach

Data publikacji: 4 czerwca 2018 r.
Poleć znajomemu
Jest nowe rozporządzenie o świadectwach szkolnych i e-legitymacjach

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, należy stosować już od tego roku szkolnego. Zawiera ono wiele przepisów przejściowych, a także nowości w zasadach wypełniania świadectw.

Nowości dotyczące świadectw

Przepisy nowego rozporządzenia zawierają kilka nowości dotyczących świadectw:

  • rozszerzono podstawę dokonania zmiany imienia (imion) lub nazwiska na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu i w dokumentacji przebiegu nauczania (dotychczas zmiana taka mogła być dokonana jedynie na podstawie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci). Wg nowego przepisu będzie możliwe dokonanie takich zmian na podstawie decyzji administracyjnej i każdego orzeczenia sądowego w tym zakresie, w takiej sytuacji uczniowi należy założyć nowy arkusz ocen – na nowe imię (imiona) lub nazwisko w celu ochrony prywatności,
  • doprecyzowano, że odpis świadectwa dojrzałości oraz odpis aneksu do świadectwa dojrzałości drukuje się łącznie z wizerunkiem pieczęci i podpisu dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, a nie jak dotychczas z wizerunkiem pieczęci urzędowej oraz z pieczęcią i podpisem dyrektora komisji okręgowej,
  • zrezygnowano z obligatoryjnego wydawania świadectw szkolnych szkoły z językiem nauczania mniejszości narodowej, etnicznej lub językiem regionalnym, w dwóch częściach (w języku polskim i języku danej mniejszości),
  • określono, jaką adnotację o poziomie nauczania języka obcego nowożytnego umieszcza się na świadectwach szkolnych i arkuszach ocen,
  • doprecyzowano, że zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymuje uczeń, który przystąpił do egzaminu i uzyskał wszystkie pozytywne oceny końcowe (uczeń, który przystąpił do egzaminu, ale nie uzyskał pozytywnych ocen końcowych otrzymuje informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty),
  • zrezygnowano z konieczności wpisywania na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty kodu ucznia nadawanego przez OKE (wpisuje się kod arkusza egzaminacyjnego),
Nowe wzory świadectw można pobrać tutaj>>

E-legitymacje już od września

Już od września 2018 r. szkoły będą mogły wydawać uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach – odpowiednio legitymacje szkolne oraz legitymacje przedszkolne w postaci papierowej (jak dotychczas) lub e-legitymacji szkolnych, lub e-legitymacji przedszkolnych. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule „Nowe wzory świadectw, arkuszy ocen i e-legitymacje”.

Na rewersie wzoru e-legitymacji znalazło się pole umożliwiające nadruk – w procesie personalizacji karty – numeru układu elektronicznego oraz kodu kreskowego. Możliwe będzie również kodowanie na e-legitymacji dodatkowych usług wynikających z działalności statutowej szkoły oraz ulg związanych z przejazdami środkami publicznego transportu. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej będzie decydował dyrektor szkoły za zgodą rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel