Już są przepisy w sprawie nowego terminu ferii zimowych

Data publikacji: 30 listopada 2020 r.
Poleć znajomemu
Już są przepisy w sprawie nowego terminu ferii zimowych

Od 30 listopada br. obowiązują nowe wytyczne dotyczące ferii zimowych 2021. Zapowiadany termin 4-17 stycznia został potwierdzony i znalazł się w przepisach. Dodatkowo umożliwiono dyrektorom zmianę dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Możliwość zmiany dni wolnych od zajęć

W roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły lub placówki mogą być zmienione przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Łączny wymiar dodatkowych dni wolnych pozostaje bez zmian. 

W przypadku zmiany dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyrektor szkoły lub placówki, niezwłocznie informuje o zmianie nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców,.

Zmiana w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i zawodowe

W przepisach zmieniających zostały wprowadzone także rozwiązania, które pozwalają na przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego uczestnikom kwalifikacyjnych kursów zawodowych – które kończą się nie później niż na tydzień przed terminem egzaminu. 

Od 23 grudnia przerwa w nauce

W związku z właśnie wprowadzonymi przepisami, a także wcześniejszymi dotyczącymi przedłużenia nauki zdalnej do Świąt Bożego Narodzenia, uczniowie będą mieli przerwę w nauce od 23 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021, a od tego terminu rozpoczynają się ferie trwające do 17 stycznia.

Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2111).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel