Koniec obowiązkowych szkoleń bhp w placówkach oświatowych

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Data publikacji: 9 stycznia 2019 r.
Poleć znajomemu
Koniec obowiązkowych szkoleń bhp w placówkach oświatowych

Od 1 stycznia 2019 r. pracownicy administracyjno -biurowi szkół i przedszkoli nie muszą przechodzić już okresowych szkoleń bhp.

Do 3. kategorii ryzyka bez obowiązkowych szkoleń bhp

Od 1 stycznia 2019 r. szkolenie okresowe BHP nie jest wymagane w przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka wynika, że jest to konieczne (art. 2373 § 22 Kodeksu pracy).

Działalność w zakresie edukacji jest objęta 3 kategorią ryzyka (pkt 61 załącznika nr 2 do rozporządzenia MPiPS z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków).

Oznacza to, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno – biurowych w szkołach i placówkach oświatowych nie podlegają już obowiązkowym okresowym szkoleniom BHP, chyba  że ocena ryzyka zawodowego dokonana na konkretnych stanowiskach wykaże, że jest to konieczne.

Dariusz Dwojewski
Słowa kluczowe:
BHPszkolenie bhp

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel