Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 r.  - 1.850 zł

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 21 września 2015 r.
Poleć znajomemu
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 r.  - 1.850 zł

Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 1.850 zł, czyli o 100 zł więcej niż w roku 2015 r. W pierwszym roku pracy, pracownik zarobi nie mniej niż 1.480 zł brutto.

Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 1.850 zł, czyli o 100 zł więcej niż w roku 2015 r. W pierwszym roku pracy, pracownik zarobi nie mniej niż 1.480 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie proporcjonalne do wymiaru etatu

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy w 2016 roku nie będzie mogła być niższa niż 1.850 zł. W pierwszym roku pracy pracownik ma prawo do wynagrodzenia nie niższego niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2016 r. - 1.480 zł.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu.
Minimalne wynagrodzenie to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych z wyjątkiem:

  1. nagrody jubileuszowej;
  2. odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  3. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
Oznacza to, że do minimalnego wynagrodzenia za pracę należy wliczyć m.in. dodatek za wysługę lat, premie uznaniowe i regulaminowe etc.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel