Na wycieczkę krajową bez ubezpieczenia NNW

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 1 września 2014 r.
Poleć znajomemu
Na wycieczkę krajową bez ubezpieczenia NNW

1 września 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Od roku szkolnego 2014/2015 uczestnicy wyjazdów krajowych nie będą już musieli być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

1 września 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Od roku szkolnego 2014/2015 uczestnicy wyjazdów krajowych nie będą już musieli być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Od 1 września 2014 r., dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy. Jest to duże ułatwienie, szczególnie w przypadku organizowania wyjazdu, w którym bierze udział jedynie kilku uczniów.

Zmienione przepisy odstępują od obowiązkowego ubezpieczenia uczestników wycieczek krajowych, a jednocześnie zachowują obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej.

Nowe brzmienie rozporządzenia precyzuje także, że zapewnienie przez szkołę opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (aktualnie jedynym aktem wykonawczym jest rozporządzenie MENiS z z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.). .

Polecam także artykuły dotyczące innych, planowanych zmian w zasadach organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży:  
 
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1150).
 
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel