Nowe formularze do wyliczenia dotacji na podręczniki

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 16 marca 2016 r.
Poleć znajomemu
Nowe formularze do wyliczenia dotacji na podręczniki

15 marca br. weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące udzielania dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Określa ono m.in. wzory formularzy, które służą ustaleniu wysokości dotacji dla poszczególnych typów szkół.

Wzory formularzy - w załącznikach do rozporządzenia

Rozporządzenie MEN z 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki określa:

  1. sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły artystycznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej - wzór formularza zawiera załącznik nr 1,
  2. wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej szkole podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną - wzór zawiera załącznik nr 3,
  3. sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej,
  4. tryb i terminy udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej - wzór formularza rozliczenia wykorzystania dotacji zawiera załącznik nr 6.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji celowej dla tych uczniów należy przedkładać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
  • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. poz. 339).

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel