Nowe limity zwolnień od podatku dochodowego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 3 stycznia 2018 r.
Poleć znajomemu
Nowe limity zwolnień od podatku dochodowego

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się kwoty wolne od podatku dotyczące głównie świadczeń z ZFŚS. Od tego roku pracownicy zapłacą podatek dopiero od nadwyżki ponad 1.000 zł  wartości przyznanych świadczeń z ZFŚS, a emeryci od kwoty ponad 3.000 zł. Sprawdź, w jakich jeszcze przypadkach zmieniły się kwoty wolne od opodatkowania.

Wyższe kwoty wolne od podatku

Zmiany w ustawie o podatku od osób fizycznych podniosły limity świadczeń otrzymywanych przez pracowników i emerytów i rencistów – byłych pracowników, które nie podlegają opodatkowaniu. Ważną zmianą jest zwolnienie w całości zapomóg otrzymanych z ZFŚS w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie zmian w kwotach wolnych od podatku z podziałem na kwoty obowiązujące do dnia 31.12.2017 r. i od dnia 01.2018 r.

Przedmiot opodatkowania

Kwota wolna od podatku do  31.12.2017 r. (wysokość dotyczy roku podatkowego)

Kwota wolna od podatku od 1 stycznia 2018 r. (wysokość dotyczy roku podatkowego)

Zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:

a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra,

b) z innych źródeł.

a i b 2.280 zł

a) Zwolnione w całości

b) 6.000 zł

Inne zapomogi wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji

638 zł

1.000 zł

Świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych

2.280 zł

3.000 zł

Wartość otrzymanych przez pracownika ze środków ZFŚS rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi;

380 zł

1.000 zł

Świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach.

W całości

W całości

Świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu: objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola.

W przypadku przedszkola – 200 zł; w pozostałych przypadkach 400 zł.

1.000 zł miesięcznie

Świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów.

2.280 zł

3.000 zł

Dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:

a)  z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości,

b) z innych źródeł.

a) w całości

b) 760 zł

a)  W całości

b)  2.000 zł

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel