Nowe przepisy w sprawie wynagradzania pracowników niepedagogicznych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 28 maja 2018 r.
Poleć znajomemu
Nowe przepisy w sprawie wynagradzania pracowników niepedagogicznych

19 maja 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Doprecyzowuje ono m.in. zasady ustalania prawa do dodatku stażowego oraz przenosi specjalistę ds. bhp do grupy stanowisk urzędniczych.

Doprecyzowane przepisy dotyczące dodatku stażowego

W nowym rozporządzeniu  odstąpiono od posługiwania się pojęciem dodatkowego i podstawowego miejsca zatrudnienia w kontekście prawa do dodatku za wieloletnią pracę. Obecnie, jeżeli pracownik samorządowy był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

Jeżeli w związku z wejściem w życie rozporządzenia wysokość dodatku stażowego byłaby wyższa ze względu na sposób ustalania okresu uprawniającego do tego dodatku, pracownik zatrudniony w dniu 19 maja 2018 r. otrzymuje wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości do 31 grudnia 2018 r.

Specjalista ds. bhp nadal może zajmować to stanowisko

Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych reguluje m.in. podział stanowisk na stanowiska pomocnicze i obsługi oraz urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze. Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany w tym zakresie. Od 19 maja 2018 r. stanowiskiem urzędniczym stało się m.in. stanowisko specjalisty ds. bhp. Jednakże pracownicy zatrudnieni w dniu 19 maja 2018 r. na stanowisku specjalisty ds. bhp, mimo że przed tym dniem było ono zaliczone do grupy stanowisk pomocniczych, mogą nadal być zatrudnieni na tym stanowisku (§12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych). Stanowiskiem urzędniczym jest także administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych).

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 936).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel