Nowe rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 21 grudnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Nowe rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli
Dokument archiwalny

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. obowiązywać zacznie nowe rozporządzenie regulujące ocenę pracy nauczyciela. Nowe przepisy nie wprowadzają większych zmian w procedurze oceny, niemniej jednak należy pamiętać o konieczności powoływania się na nową podstawę prawną.

Nowe przepisy dla procedur wszczętych po 31 grudnia 2016 r.

15 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie MEN z 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. Już z projektu rozporządzenia wynikało, że nowy akt prawny będzie w istocie powtórzeniem dotychczasowego z niewielkimi zmianami. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że w postępowaniach wszczętych po 31 grudnia 2016 r. konieczne będzie powoływanie się na nowe rozporządzenie (np.: w karcie oceny pracy bądź w odwołaniu od oceny).

Zmiany w procedurze oceny pracy

W nowym rozporządzeniu zmodyfikowano kompetencje do ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły. Otóż dotychczas oceny pracy dyrektora dokonywał organ prowadzący w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego. Zaś nowe przepisy wskazują, że ocenę pracy będzie ustalał organ nadzoru pedagogicznego działający w porozumieniu z organem prowadzącym. Zmiana zdaje się być pozorna, niemniej jednak można odnieść wrażenie, iż zaakcentowano w ten sposób silniejszą rolę organu nadzoru pedagogicznego w procedurze oceny pracy dyrektora.

Nadto wydłużono termin dla nauczyciela na złożenie pisemnych uwag i zastrzeżeń do projektu oceny pracy – z 3 dni kalendarzowych do 3 dni roboczych. Poza tym wskazano, iż przedłużenie terminu na ustalenie oceny pracy powoduje również urlop wypoczynkowy udzielony w placówce nieferyjnej, trwający nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel