Nowe rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 21 grudnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Nowe rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli
Dokument archiwalny

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. obowiązywać zacznie nowe rozporządzenie regulujące ocenę pracy nauczyciela. Nowe przepisy nie wprowadzają większych zmian w procedurze oceny, niemniej jednak należy pamiętać o konieczności powoływania się na nową podstawę prawną.

Nowe przepisy dla procedur wszczętych po 31 grudnia 2016 r.

15 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie MEN z 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. Już z projektu rozporządzenia wynikało, że nowy akt prawny będzie w istocie powtórzeniem dotychczasowego z niewielkimi zmianami. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że w postępowaniach wszczętych po 31 grudnia 2016 r. konieczne będzie powoływanie się na nowe rozporządzenie (np.: w karcie oceny pracy bądź w odwołaniu od oceny).

Zmiany w procedurze oceny pracy

W nowym rozporządzeniu zmodyfikowano kompetencje do ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły. Otóż dotychczas oceny pracy dyrektora dokonywał organ prowadzący w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego. Zaś nowe przepisy wskazują, że ocenę pracy będzie ustalał organ nadzoru pedagogicznego działający w porozumieniu z organem prowadzącym. Zmiana zdaje się być pozorna, niemniej jednak można odnieść wrażenie, iż zaakcentowano w ten sposób silniejszą rolę organu nadzoru pedagogicznego w procedurze oceny pracy dyrektora.

Nadto wydłużono termin dla nauczyciela na złożenie pisemnych uwag i zastrzeżeń do projektu oceny pracy – z 3 dni kalendarzowych do 3 dni roboczych. Poza tym wskazano, iż przedłużenie terminu na ustalenie oceny pracy powoduje również urlop wypoczynkowy udzielony w placówce nieferyjnej, trwający nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel