Nowe zasady rekrutacji do publicznych szkół i placówek artystycznych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 27 maja 2014 r.
Poleć znajomemu
Nowe zasady rekrutacji do publicznych szkół i placówek artystycznych

27 maja 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 maja 2014 r. w sprawie rekrutacji i przechodzenia z jednych typów publicznych szkół i placówek artystycznych do innych. Zmiany w przepisach wymusiło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego oraz tzw. ustawa rekrutacyjna.

Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie MKiDN z 16 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., Nr 142, poz. 831) w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r., który uznał dotychczasowe upoważnienie do wydania przedmiotowego rozporządzenia za niezgodne z Konstytucją. 18 stycznia 2014 r. weszła w życie tzw. „ustawa rekrutacyjna”, która w dużej mierze wprowadziła do ustawy o systemie oświaty zasady rekrutacji m.in. do placówek artystycznych.

W stosunku do dotychczasowych regulacji, wprowadzono m.in. następujące zmiany:

  • podwyższono maksymalny wiek dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia - z 8 do 10 lat.
  • podwyższeniu uległ także maksymalny wiek dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia - z 21 do 23 lat.
  • podwyższono także dolny i górny limit wieku dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły sztuki cyrkowej - z 12 do 20 lat, do odpowiednio 13 do 23 lat.
  • podwyższeniu uległ ponadto maksymalny wiek dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do placówki artystycznej - z 22 do 23 lat.
wyrażenia zgody na ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub placówki artystycznej przez kandydata przekraczającego limity wiekowe

 

Od roku szkolnego 2014/2015 dyrektor publicznej szkoły lub placówki artystycznej jest zobowiązany wyznaczyć termin badania przydatności lub termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego w okresie od dnia 1 marca do 30 czerwca roku poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

 
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2014 r., poz. 686).
 
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel