Nowe zasady rekrutacji do publicznych szkół i placówek artystycznych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 27 maja 2014 r.
Poleć znajomemu
Nowe zasady rekrutacji do publicznych szkół i placówek artystycznych

27 maja 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 maja 2014 r. w sprawie rekrutacji i przechodzenia z jednych typów publicznych szkół i placówek artystycznych do innych. Zmiany w przepisach wymusiło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego oraz tzw. ustawa rekrutacyjna.

Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie MKiDN z 16 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., Nr 142, poz. 831) w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r., który uznał dotychczasowe upoważnienie do wydania przedmiotowego rozporządzenia za niezgodne z Konstytucją. 18 stycznia 2014 r. weszła w życie tzw. „ustawa rekrutacyjna”, która w dużej mierze wprowadziła do ustawy o systemie oświaty zasady rekrutacji m.in. do placówek artystycznych.

W stosunku do dotychczasowych regulacji, wprowadzono m.in. następujące zmiany:

  • podwyższono maksymalny wiek dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia - z 8 do 10 lat.
  • podwyższeniu uległ także maksymalny wiek dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia - z 21 do 23 lat.
  • podwyższono także dolny i górny limit wieku dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły sztuki cyrkowej - z 12 do 20 lat, do odpowiednio 13 do 23 lat.
  • podwyższeniu uległ ponadto maksymalny wiek dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do placówki artystycznej - z 22 do 23 lat.
wyrażenia zgody na ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub placówki artystycznej przez kandydata przekraczającego limity wiekowe

 

Od roku szkolnego 2014/2015 dyrektor publicznej szkoły lub placówki artystycznej jest zobowiązany wyznaczyć termin badania przydatności lub termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego w okresie od dnia 1 marca do 30 czerwca roku poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

 
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2014 r., poz. 686).
 
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel